De Regiegroep SMITS heeft, in samenwerking met het LVMB, het initiatief genomen om de Deal van Delft te herijken. De Deal van Delft (in 2012 opgesteld op basis van verschillende bijeenkomsten met Rijk, provincies, gemeenten, stadsregio’s, serviceproviders, kaartenmakers, navigatie-industrie en gebruikers) gaat in op vier verschillende samenwerkingsvormen tussen markt en overheid ten behoeve van inwinning en distributie van verkeersinformatie. Connekt begeleidt het herijkingsproces en deelt hiervan eind dit jaar de resultaten. Meer informatie via Nick Juffermans.