Op dinsdag 11 mei 2021 organiseerde Connekt in opdracht van Rijkswaterstaat een dialoogsessie.

Tijdens deze sessie ging Rijkswaterstaat met marktpartijen in gesprek over de Plateauplanning Smart Mobility van RWS. Deze plateauplanning is een krachtig document waarin Rijkswaterstaat de stappen beschrijft die zij wil nemen richting het doel dat zij zichzelf heeft gesteld op het gebied van smart mobility. Rijkswaterstaat wil graag samen met de markt naar deze doelen toewerken en heeft daarom Connekt gevraagd om een sessie te organiseren om ook de marktpartijen te betrekken bij de plateauplanning.

De sessie begon met een plenair gedeelte waarin Rijkswaterstaat een toelichting gaf op de plateauplanning. Dick Ottevanger, Programmamanager Smart Mobility bij RWS vertelde dat de Plateauplanning Smart Mobility, na een eerste versie in 2018, vorig jaar is geüpdatet. De input van de bij de dialoogsessie aanwezige marktpartijen draagt bij aan de voorgenomen herijking van de plateauplanning later dit jaar.

Binnen RWS zijn er zes focuspunten en smart mobility is daar één van. Smart mobility is een vrij breed begrip, maar heeft alles te maken met digitalisering van mobiliteit. Hierbij gaat het zowel over voertuigdata, deelmobiliteit, slimme wegkantsystemen, de optimale positionering van de weginspecteur als over het routeadvies aan weggebruikers via app of navigatiesysteem.

Vier ontwikkelsporen
Rijkswaterstaat onderscheidt in de Plateauplanning Smart Mobility vier ontwikkelsporen, namelijk data, infrastructuur (waarbij het gaat over alles boven, op en langs de weg), gebruiker/gedrag en nieuwe voer – en vaartuigen. Bij de eerste twee sporen zal RWS vooral leidend zijn, terwijl ze bij de andere twee sporen vooral faciliterend en volgend zullen zijn.

Na de introductie door Dick Ottevanger werd er door verschillende RWS’ers een korte toelichting gegeven op de vier sporen én op scheepvaart, dat raakvlakken heeft met alle vier de sporen.

Daarna gingen de deelnemers in break-outsessies uiteen om dieper in te gaan op de verschillende sporen. De input van de marktpartijen wordt gebruikt in de herijking van de plateauplanning door RWS.

Klik hier voor de resultaten uit de break-outsessies.

Waardevol
Na afloop van de sessie gaf Rijkswaterstaat aan deze dialoog met marktpartijen over de koers van Rijkswaterstaat en de reacties daarop erg waardevol te vinden. Er bleken nog een flink aantal vragen te zijn over de werkwijze hoe RWS als uitvoeringsorganisatie omgaat met nieuwe technologieën en diensten. Rijkswaterstaat zei blij te zijn met zulke vragen en daar graag helderheid in te scheppen. Daarom denkt Rijkswaterstaat erover om vaker dit soort dialoogsessies te initiëren.

Video
Hieronder kun je de opname van het plenaire deel van de sessie terugkijken.