Heeft u een projectvoorstel voor het opzetten van een Cross Chain Control Center?
De Topsector Logistiek wil met een prijsvraag meerdere projectvoorstellen uit de markt te verkrijgen die gericht zijn op het opzetten van een Cross Chain Control Center (4C) in de praktijk. Met de 4Cs wordt aangetoond dat het mogelijk is succesvolle samenwerkingsvormen op te zetten waarbij goederenstromen worden gebundeld. Er wordt dus gevraagd voorstellen in te dienen voor uitvoeringsprojecten die tot doel hebben ketenregie te realiseren door middel van het opzetten van 4Cs waarbij vervoers- en/of informatiestromen daadwerkelijk via deze 4C worden afgehandeld.

De vergoeding is per winnaar maximaal €200.000 Euro exclusief BTW. Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. De door de deelnemer in te brengen cofinanciering is minimaal gelijk aan de gevraagde bijdrage of toegekende prijs. De cofinanciering mag uitgedrukt worden in termen van geld, middelen en/of menscapaciteit. Zie de aanbestedingsstukken op www.tenderned.nl voor de randvoorwaarden en andere bijzonderheden voor de prijsvraag.

Belangrijke data:
U kunt een voucher aanvragen ten behoeve van de doorrekening van de business case tot 23 oktober 2015
U kunt vragen stellen tot 18 november 2015
De inschrijving mag ingeleverd worden tot 30 november 2015

Voor meer informatie kijkt u op www.tenderned.nl. Het Tenderned nummer voor deze prijsvraag is 76707.