Op 17 en 22 juni vonden er twee workshops ‘service-dominant business modellen’ plaats onder leiding van de TU Eindhoven en ondersteund door Connekt en Connecting Mobility.

De 10 deelnemers, verspreid over twee workshops kregen een introductie tot het service-dominant denken in andere sectoren en hoe dit ook in de mobiliteitswereld kan worden toegepast. Daarna gingen de deelnemers hands-on aan de slag met het ontwerpen van business modellen met als uitgangspunt: de waarde van de dienst en de klant centraal. Wat voor dienst wordt er aangeboden en wie heb je daarvoor nodig? Het ontwerpen van de business modellen leidde tot de nodige discussies, maar alle partijen waren het erover eens dat deze methodiek waardevol kan zijn om toe te passen in toekomstige PPS-projecten.