Simacan is sinds 2014 lid van Connekt. Eén van de kernwaarden van deze organisatie is verbinden. Het bedrijf heeft dan ook sterke ideeën over samenwerking binnen de sector.

Simacan

Simacan is gestart in 2013 als visibility tool voor de transportsector. Met behulp van de tool weten transporteurs waar hun zendingen zijn; ze weten hoe het gaat met hun operatie. Simacan is een on-trip specialist maar kan ook post-trip data leveren om de planning de volgende keer (pre-trip) te verbeteren en/of analyses uit te (laten) voeren over de executie data. Op basis van moderne technieken heeft Simacan zich verder ontwikkeld. “We proberen zoveel mogelijk data te combineren, bijvoorbeeld van het verkeer, van de planning, van het fleet-managementsysteem,” vertelt Rene Bruijne, director of business strategy Europe & innovation bij Simacan. “Op basis van al die data kunnen wij een voorspelling doen waar je als transporteur in de operatie uit je planning gaat lopen. De transporteur of planner kan daar dan tijdig op anticiperen en via ons platform de planning on-trip veranderen zonder dat daar één telefoontje voor hoeft te worden gepleegd.. We leveren nu dus een supply chain execution management system en zijn het visibility tijdperk inmiddels voorbij”

Samenwerking

In de loop van de tijd heeft het platform  zich verder ontwikkeld. “Het is nu een samenwerkingsplatform, een collaboration platform. Daar zit nu de kracht. Je hoeft geen mailtjes meer naar elkaar te sturen of te bellen naar je vervoerders.” Alle partijen in de keten zijn aangesloten op het platform. Wanneer er tijdens de operatie iets mis gaat, bijvoorbeeld wanneer een chauffeur vertraging oploopt door een verkeersstremming, dan is dat direct zichtbaar voor andere partijen in de keten. Ook de actie die op het probleem wordt ondernomen, bijvoorbeeld een gewijzigde route of een stop die wordt overgeslagen, is dit direct zichtbaar voor alle partijen. Iedere partij heeft zijn eigen view. “Een supermarktketen die werkt met verschillende vervoerders, ziet alles wat die vervoerders voor zijn keten doen. De vervoerder ziet niet alle ritten van deze supermarktketen, maar al zijn eigen ritten, ook als hij voor verschillende supermarktketens werkt. Het is ook mogelijk om andere partijen toegang te geven tot je eigen view.”

Platformeconomie

Bruijne: “In de logistieke keten heb je vaak te maken met silo’s, gericht op het verbeteren van interne processen. Maar dat is aan het veranderen; muren worden doorbroken, silo’s verdwijnen. Nu is de tijd van de platformeconomie. Business-to-consumer is dat al heel gebruikelijk, maar business-to-business en business-to-consumer als het gaat om de supply chain, is dat nog niet helemaal niet zo vanzelfsprekend. Partijen zouden niet meer zo makkelijk dingen over de schutting moeten gooien, maar het leverproces moeten zien als een gezamenlijke operatie, voor een gezamenlijke klant (de geadresseerde) en dus meer moeten gaan samenwerken. Communicatie is daarbij key.”

ITS

Simacan levert dus een samenwerkingsplatform voor de transportsector, maar heeft daarbij ook een koppeling met ITS. “We hebben een operationele koppeling met verkeerslichten. Wij zouden het liefst zien dat ook vrachtwagens in bepaalde tijdsvensters ’s nachts voorrang krijgen bij verkeerslichten. Als een vrachtwagen moet stoppen, is dat slecht voor het milieu, slecht voor de ondernemer, slecht voor de omgeving (optrekken maakt meer lawaai). Het heeft dus voor iedereen voordelen. Technisch is dat allemaal mogelijk.”

Internationaal

Op internationaal vlak zou er op het gebied van ITS volgens Bruijne nog meer samengewerkt moeten worden. “Nederland is een zeer dichtbevolkt gebied en dat geeft ons een voordeel. Wij lopen ver vooruit op de rest, hebben deze technologie allemaal ontwikkeld, omdat bij ons de druk groter is. De slag die we nu met elkaar als sector zouden moeten maken, is dat we de technologie ook naar het buitenland brengen. Ik zie een enorm exportproduct voor de BV Nederland. Dat moet je niet als individu willen organiseren. Kijk naar de kaasmarkt. Nederlandse kaas wordt in het buitenland ook gezamenlijk gepromoot. Dat doen de individuele merken niet zelfstandig. Als logistieke sector doen we dat ook, maar de IT-gerelateerde logistieke sector hangt er als ‘aanhangwagentje’ bij, terwijl we ons daar goed op zouden kunnen profileren. We moeten hier dus samen in optrekken.”

“We moeten met elkaar samenwerken. We zijn bijvoorbeeld de initiator geweest achter het open trip model. Dit model hebben we aan de industrie ‘gegeven’. Maar daar zit ook een eigen belang bij. De groei die we  maken gaat sneller, door niet steeds opnieuw afspraken met elkaar te hoeven maken. Standaarden zorgen ervoor dat het schaalbaar wordt en betaalbaar. In het Connektnetwerk ontmoeten alle partijen elkaar om de samenwerking mogelijk te maken.”