Verkeersopstoppingen, bevolkingsgroei, klimaatverandering en emissies: het maakt allemaal deel uit van de stedelijke problematiek. Van 12 – 14 november was Connekt samen met een publieke en een private delegatie in Barcelona voor de Smart City Expo om deze gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Tijdens onze bezoeken aan o.a. AECOC, Carnet en de gemeenteraad van Barcelona konden we de nieuwste ontwikkelingen omtrent Mobility as a Service, City Logistics and Smart Mobility bespreken. Tijdens een bezoek aan PTV Group legde CEO Vincent Kobesen uit hoe hun software de roulatie van mensen en goederen kan plannen en optimaliseren.
Smart City Expo World Congress: addressing common city challenges.
Wist je trouwens ook dat de stad Barcelona zogenaamde ‘Superblocks’ heeft? Dit zijn straten die getransformeerd zijn naar ontmoetingsplekken met veel groen en geen auto’s. Een perfect voorbeeld in het vergroenen van de stad!

De Smart City Expo toonde ons het belang van publieke en private samenwerking om mobiliteit slimmer en duurzamer te maken.