Op 5 september 2019 vond de Smart Mobility Embassay leden- en netwerkbijeenkomst plaats in Delft. In een geanimeerde sfeer gingen de experts uit het netwerk in diverse groepen uiteen om plannen te maken voor de vijf aangewezen focuslanden: Frankrijk, Duitsland, België, VS en Singapore. Per focusland komt er een plan van aanpak dat vervolgens zal worden uitgerold. Wij zullen projectgroepen samenstellen waaraan de leden actief kunnen bijdragen. Uiteraard houden we de leden op de hoogte via onze site.

Parallel aan deze bijeenkomst ontving Nico Anten van Connekt een delegatie uit Canada. De Canadese Deputy Transport Minister Michael Keenan sprak tijdens de netwerkborrel zijn wens uit tot een intensievere samenwerking met Nederland op het gebied van smart mobility.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met José Oudijk.

Smart Mobility ledenbijeenkomst 5 september 2019

Smart Mobility ledenbijeenkomst 5 september 2019 2

 

Smart Mobility ledenbijeenkomst 5 september 2019 3