De besturen van de standaardisatieplatforms buigen zich over het beheer, harmonisatie en implementatie verschillende ITS standaarden. Van OpenLR-standaarden voor locatiereferentie (MOGIN, het Platform Mobiliteits- en Geo Informatie Nederland, standaardisatie van Nederlandse Mobiliteitsinformatie) tot een Nederlands profiel op de CEN-SIRI standaard (BISON, voor de uitwisseling van real-time OV-informatie). Net als bij het Platform DVM-Exchange (voor de onderlinge communicatie van verkeerscentrales) brengt Connekt in deze gremia de benodigde stakeholders bij elkaar.