Op woensdag 3 februari vond het eerste MMI plaats in een nieuwe reeks bijeenkomsten in 2016. De bijeenkomst werd door DAVI (Dutch Automated Vehicle Initiative) gethematiseerd, waardoor drie sprekers presenteerden over actuele thema’s binnen zelfrijdende voertuigen. Gerben Feddes en Jan Sybren Boersma, werkzaam bij de RDW, informeerden de ruim 35 aanwezigen over hoe de RDW om is gegaan met de Europese goedkeuring van de Tesla Autopilot update. Zowel RDW als aanwezigen beaamden de spannende stappen die hier gezet worden om de toenemende innovatieve functionaliteiten in wegvoertuigen te toetsen en uit te rollen. Hierna sprak Ferry Smith, directeur public affairs ANWB, over de campagne My Car, My Data, waarbij hij tevens inging op een recent onderzoek onder ANWB-leden over de acceptatie van connected cars. Hij pleitte onder meer voor een onafhankelijk platform, waar consumenten meer controle hebben over wie welke data vanuit het voertuig krijgt. Tot slot hield Fillipo Santoni de Sio een pleidooi over de benadering van ethiekvraagstukken bij zelfrijdende voertuigen. “Vaak wordt ingezoomd op specifieke verkeerssituaties, waar dan de vraag over wordt gesteld: ‘wat kiest de auto’,” aldus Fillipo. “Je kan echter beter beginnen vanuit het grotere plaatje en zo toewerken naar deze specifieke vraagstukken, omdat een groot aantal uitgangspunten en ontwerpprincipes de basis vormen van ‘de keuze’ van het voertuig.” Dit onderwerp is ook gestart binnen DAVI en Fillipo nodigt iedereen uit om daar mee te denken, omdat een multidisciplinaire blik op deze vraagstukken noodzakelijk is voor de oplossing hiervan.

 

Het volgende MMI vindt plaats op dinsdag 17 mei. Dan zal het thema ‘Mobility as a Service’ centraal staan.