Op 12 december kwamen meer dan 40 aanwezigen bijeen bij Connekt voor de DITCM themabijeenkomst en de Smart Mobility Community for Standards & Practices.

Allereerst hebben verschillende sprekers de aanwezigen meegenomen in de actuele ontwikkelingen omtrent C-ITS/C-AD en de voortgang van het DITCM programma. De presentaties zijn beschikbaar gesteld en kunt u vinden via deze link.

Aansluitend vond een brede bijeenkomst van de Smart Mobility Community for Standards & Practices plaats. Caspar de Jonge, programmamanager Talking Traffic, benadrukte namens de opdrachtgevers nogmaals de urgentie om gezamenlijk randvoorwaardelijke aspecten op te pakken. Na zijn oproep presenteerden de 6 thematrekkers de resultaten van 2017 en een voorstel voor de plannen voor 2018. De presentaties van de 6 thematrekkers zijn via deze link te bekijken. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Het was dit jaar ook voor het eerst dat de actief betrokken netwerken rondom de domeinen C-ITS en C-AD gezamenlijk bijeenkwamen. De kennisdocumenten van beide netwerken wordt nu in één bibliotheek van meer dan 750 stukken ontsloten.

http://smartmobilitycommunity.eu/     –           http://knowledgeagenda.connekt.nl/

De bijeenkomst van 12 december is de start van een periode tot 10 januari waarin alle stakeholders hun input op de concept werkagenda voor 2018 kunnen leveren. Graag ontvangen wij ook uw input. De werkagenda is te vinden via deze link.