Donderdag 22 november organiseerden Topsector Logistiek, Lean & Green en Connekt de derde editie van het jaarlijkse Factor 6 congres. Dit jaar met als thema ‘The Next Step’. Meer dan 125 bedrijven kwamen bijeen om van elkaar te leren hoe je als logistiek bedrijf kunt verduurzamen, kosten kunt besparen en meer toegevoegde waarde kunt leveren. Keynote spreker Maarten van der Weijden opende het congres met een belangrijke les die ook voor ons in de logistieke sector geldt: ‘zoek verbinding voor maximale prestatie’.

FACTOR 6 
Bij deze editie van het Factor 6 congres werd ingezoomd op de uitdagingen bij het verlagen van CO2 uitstoot in de logistiek. Organisaties toonden elkaar wat al mogelijk is met behoud van concurrentiekracht. Een terugkerend thema was het belang van samenwerking. Tussen ondernemers, bijvoorbeeld bij het aanpakken van schaarste. En tussen ondernemers, leveranciers en gemeenten op het gebied van bouwlogistiek, distributie en horeca. Deze complexe vormen van stadslogistiek leggen een enorme druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid van een stad. Tijdens de sessies deelden bedrijven verschillende inzichten en oplossingen om zo met- en van elkaar te leren.

The Next Step 
Het was een inspirerend congres waarbij koplopers op het gebied van CO2-reductie andere organisaties hebben geënthousiasmeerd om ook aan de slag te gaan. Niet alleen door het delen van hun ideeën, maar ook door praktische voorbeelden te geven en gericht te antwoorden op de uitdagende vragen.

Bekijk hier het Factor 6 Magazine.