Op dinsdag 29 maart presenteerde Connekt zich samen met verschillende ITS Nationals in het theater tijdens een interactieve sessie met het thema “C-ITS: SAFE – SUSTAINABLE – MANAGED”.  Tijdens deze sessie werd door verschillende sprekers toegelicht hoe verstrekkend het platform en services voor C-ITS al zijn.

Günther Weber, voorzitter van het netwerk van ITS Nationals, opende de sessie over C-ITS. C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) wordt gedefinieerd als een groep technologieën en toepassingen waarmee weggebruikers gegevens met elkaar uitwisselen via draadloze communicatie. Communicatie kan plaatsvinden tussen voertuigen onderling, voertuigen en weginfrastructuur, voertuigen en andere (kwetsbare) weggebruikers zoals voetgangers, fietsers of motorrijders en tussen elementen van de weginfrastructuur zoals verkeerslichten, camera’s, sensoren, variabele berichtenborden en verkeerscentrales. Deze digitale connectiviteit maakt een breed scala aan informatie- en samenwerkingsdiensten mogelijk waarmee weggebruikers en verkeersmanagers kunnen communiceren en hun acties kunnen coördineren, waardoor ze de juiste beslissingen kunnen nemen en zich kunnen aanpassen aan de verkeerssituatie.

Ontwikkelingen van het C-Roads platform

Na de introductie op het thema kreeg Martin Böhm van AustriaTech en tevens secretaris-generaal van C-Roads het woord. Hij ging dieper in op de ontwikkelingen van het C-Roads platform. Sinds 2016 zijn verschillende nationale wegbeheerders verenigd met als doel connectiviteit mogelijk te maken tussen de verschillende landelijke infrastructuren en het verkeer in heel Europa. Hiervoor zullen afspraken gemaakt moeten worden over de technische specificaties die dit mogelijk gaan maken. De afgelopen periode is vooral ingezet op de uitrol van C-ITS op het hoofdwegennet, maar nu wordt er ook gewerkt aan C-ITS in de stedelijke omgeving. Het regelen van openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten bij verkeerslichten is één van de eerste prioriteiten en een waardevol vervolg op de C-ITS diensten. Ook met de opkomst van zero-emissiezones in steden is het nodig om informatie te delen tussen infrastructuur en verkeer. Dit geldt ook voor de introductie van meer autonome taken van een het voertuig. Verkeerscentrales, die nu vooral gericht zijn op wegverkeer, kunnen hun dienstverlening uitbreiden met multimodaal reizen. Zo wordt verkeersmanagement meer en meer reizigerssupport.

Veilig en efficiënt verkeersmanagement in Brno

Roman Srp en zijn collega Jiří Stratil van ITS&S in Tsjechië lieten de resultaten van C-ITS in de stad Brno zien. Daar is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om verkeersmanagement en mobiliteit als geheel naar een hoger niveau te tillen. De C-ITS diensten dragen bij aan een grotere doorstroming en meer efficiënt verkeersmanagement. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het verhogen van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de gezondheid, het verminderen van ongevallen en het vergroten van de verkeersstroom. De coöperatieve C-ITS systemen verschaffen bestuurders informatie over de huidige verkeerssituatie op de weg en dragen aanzienlijk bij aan de mogelijkheid voor bestuurder om op het verkeer te anticiperen. De tijdige ontvangst van nauwkeurige informatie is essentieel om bestuurders in staat te stellen de verkeerssituatie op de weg gemakkelijk te begrijpen en te reageren op mogelijke problemen. Het unieke aan het project in Brno zijn de verschillende scenario’s die worden getest met betrekking tot spoorwegactiviteiten en het openbaar vervoer. Op basis van de praktische kennis die in dit project wordt opgedaan, moet in de toekomst ook de relevante wetgeving worden aangepast om samenwerkende ITS-systemen geleidelijk breder te introduceren.

Autonoom rijden met Automated Lane Keeping System

Gerard Doll (RDW) kreeg vervolgens het woord en hij sprak over de potentie van C-ITS voor Connected Cooperative Automated Mobility (CCAM). Vanaf juli dit jaar is het toegestaan om met behulp van Automated Lane Keeping System autonoom te rijden in sommige delen van Duitsland. Dit is het eerste ‘partially automated system’ met Europese typegoedkeuring. Voor de robuustheid en verdere opschaling is het essentieel om C-ITS en mobility data platforms van zowel serviceproviders, OEMs en wegbeheerders te synchroniseren. Voor veilige, duurzame en beheersbare mobiliteit zijn deze immers afhankelijk van elkaar.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies die we na het bijwonen van deze bijeenkomst kunnen trekken zijn:

  • Interoperabiliteit van C-ITS diensten is gegarandeerd.
  • C-ITS-services worden nu al ingezet langs het hoofdwegennet en er is een nog groter potentieel in stedelijke gebieden.
  • C-ITS-diensten zijn meer dan alleen het ondersteunen van bestuurders van individuele auto’s.
  • C-ITS-diensten helpen overheidsinstanties om reizigers te informeren over de huidige actieve reisregelgeving (bijv. toegangsbeperkingen voor milieuzones/UVAR’s).
  • Inclusie van openbaar vervoer en hulpdiensten wordt als hoge prioriteit gezien.
  • C-ITS markeert een nieuw tijdperk van mobiliteit.