De openbare ruimte staat steeds meer onder druk. Er moet aan de woningopgave worden voldaan, steden worden steeds drukker en er zijn steeds meer bewegingen in de stad. De inrichting van de openbare ruimte wordt beheerst door het gebruik van de auto. Micromobiliteit kan een oplossing zijn voor deze druk op de openbare ruimte, want het woord zegt het al: micro, dus kleiner. Daarnaast is het delen van voertuigen ook een oplossingen. Tijdens het webinar Micromobiliteit en openbare ruimte op 15 april werd met drie experts besproken hoe dit dan in zijn werk gaat.

Verschillende soorten hubs
Eerste spreker was Frans Bekhuis (senior projectmanager CROW). Hij ging in op de verschillende soorten hubs, hun verschillende toepassingen en hoe de implementatie van hubs een integrale aanpak vereist. Een hub kan fungeren als begin-, eind- en/ of overstappunt. Ook is er een onderscheid te maken tussen personen- en goederenvervoer. Je zou 6 verschillende hubs kunnen onderscheiden. In deze verschillende hubs dient rekening gehouden te worden met de volgende vijf aspecten: mobiliteit, logistiek, ruimte, energie en economie.
Uit onderzoek blijkt dat de drie meest bepalende kenmerken voor het afschaffen van een eigen auto zijn:
– Nabijheid OV
– Betaalbaarheid deelmobiliteit
– Loopafstand deelauto

Bekijk de presentatie van Frans Bekhuis.

Multimodaal deelvervoer
Ingrid Staffhorst (directeur Hely) gaf aan dat we al een langere tijd de trend zien van bezit naar gebruik. Gemeentes hebben voorlopig nog moeite met de puzzel van het beperkte aantal woningen, een beperkte openbare ruimte, parkeren, bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Zo heeft Hely het plan opgepakt om multimodaal deelvervoer in één app aan te bieden voor een betere leefbaarheid in de stad.
Om deelmobiliteit mogelijk te maken voor de massa hebben zij drie soorten locaties:

  • Thuis – Bewonershubs
  • Op straat – Wijkhubs
  • Kantoor – Op locatie

Naast deze soorten locaties gaat Hely ook de samenwerking aan met andere mobiliteitsleveranciers. Er wordt nu al samengewerkt met Shuttle, NS, OV-fiets en Greenwheels, in de toekomst zullen hier andere vormen van deelvervoer bij komen, zoals Felyx, Check, My Wheels, OV-chipkaart etc.

Ingrid sluit af met de learnings van Hely:

  • OV sluit goed aan op deelvervoer. Deelmobiliteit dient wel zo dicht mogelijk bij de gebruiker te zijn.
  • Een ambitieuze parkeerstrategie werkt. In nieuwbouw is dit makkelijker dan in bestaande bouw. Lokale overheden moeten deelmobiliteit aantrekkelijk en betaalbaar maken.
  • Zo min mogelijk voor te schrijven hoe het moet, ruimte laten voor innovatie.

Bekijk de presentatie van Ingrid Staffhorst. 

Mobiliteitspropositie
Nick Knoester (Projectmanager Over Morgen) haalt aan dat er naar de mobiliteitspropositie gekeken dient te worden. Oftewel starten bij de opgaven en ambitie en niet bij de eindoplossing. Hij ziet een trend in floating van deelmobiliteit waarbij er partijen zijn die free floating aanbieden en partijen waarbij je het voertuig niet hoeft terug te brengen bij een station (station- based) maar wel in een bepaalde wijk.

Over Morgen heeft ervaring met advies over beleid op gebied van deelmobiliteit. Zo kun je bijvoorbeeld bij e-scooters grotere afstanden stimuleren door een starttarief en hogere snelheden in te stellen. Hierdoor zal de e-scooter eerder gebruikt worden voor langere afstanden en dus meer autoritten gaan vervangen.

Daarnaast geeft Nick aan dat we ook een beetje de overlast van deelscooters moeten accepteren. Auto’s gebruiken ook veel ruimte, maar zijn veel breder geaccepteerd. Dus leg de overlast goed uit.

Locaties
Als toekomstige opgaves ziet Nick de kansen voor Park and Bike. In de praktijk blijkt dat P+R-locaties nu niet altijd op de juiste plek gevestigd zijn. Deze locaties zijn vaak gekozen vanuit een praktisch oogpunt waar snelweg en hoogwaardig OV samen komen. Zo is het bijvoorbeeld vanuit de P+R Gelredome verder weg naar de stad dan vanaf andere locaties waar je gratis kan parkeren. De P+R werkt dan niet in de praktijk. Er zijn nog veel kansen voor flexibele overstappunten.

Je kunt het webinar hieronder terugkijken.
Helaas ontbreekt er een kort gedeelte aan het begin van de video. Onze excuses.