Ronald Paul volgt Aad Veenman op als boegbeeld van de Topsector Logistiek. Ronald Paul was van 2017 tot 2020 al lid van het Topteam Logistiek. Ook was hij de afgelopen jaren lid van het dagelijks bestuur van TKI Dinalog, dat samen met Connekt het programmabureau vormt voor Topsector Logistiek. Daarnaast is Ronald Paul onder meer voormalig COO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Aad Veenman vervulde de functie van Boegbeeld voor de Topsector Logistiek van 2012 tot en met dit jaar, daarvoor was hij al betrokken bij de voorloper van de Topsector: het Strategisch Platform Logistiek. Vanaf 1 januari 2024 draagt hij het stokje over aan Ronald Paul. Ook start in 2024 een nieuwe termijn voor de Topsector Logistiek, met een nieuw uitvoeringsprogramma tot en met 2027.

Astrid Buijssen, lid Topteam Topsector Logistiek: “Wij zijn Aad ontzettend dankbaar voor al zijn inzet en betrokkenheid bij de Topsector Logistiek. Hij heeft zijn rol als boegbeeld 11 jaar lang met veel energie en enthousiasme ingevuld. Of het nu gaat om bewustwording bij het MKB, doorontwikkeling van logistieke medewerkers of digitalisering en verduurzaming in de keten. Mede dankzij zijn bevlogenheid blijven we ontwikkelingen in de logistiek en het goederenvervoer stimuleren, zodat we in deze branche voorop blijven lopen. Ook kijken wij uit naar een nieuwe periode voor de Topsector Logistiek met Ronald Paul als boegbeeld, met al zijn kennis en ervaring in de logistiek zijn wij blij dat hij het stokje overneemt.”

Voor iedere Topsector is een Topteam samengesteld. Dit betreft een tripartite samenwerking tussen mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Het boegbeeld is de voorzitter van het Topteam. De Topsector Logistiek is één van de tien topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Het kabinet wil deze nog sterker maken. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie.

De Topsector Logistiek heeft de ambitie om de internationale toppositie van Nederland verder uit te bouwen, waar het gaat om de afwikkeling van goederenstromen, het regisseren van internationale logistieke activiteiten en een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. De acties van de Topsector Logistiek zijn erop gericht dat economische groei en duurzaamheid elkaar versterken. Hiervoor wordt gewerkt in diverse missieteams en de vier stuurgroepen; Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen, Multimodale Corridors, Stadslogistiek en Supply Chains. Slimme en efficiënte logistiek is tevens voor de andere topsectoren een belangrijke concurrentiefactor.