Het Topsector Logistiek festival draaide dit jaar om de ‘kracht van de logistiek’. Van zorglogistiek tot het leveren van voedsel of de bevoorrading van steden: logistiek is overal en zowel nu als in de toekomst cruciaal voor de energietransitie en de circulaire economie.

Voor iedere uitdaging praktische inspiratie

Tegelijkertijd loopt de logistiek tegen steeds meer uitdagingen aan. De fysieke ruimte is beperkt, de uitstoot dient te worden teruggedrongen, de personele tekorten zijn enorm en de bestaande infrastructuur is sterk aan onderhoud en renovatie toe. Toch kan de logistieke sector deze uitdagingen nu al het hoofd bieden én een nog grotere bijdrage leveren aan de maatschappij. Het Topsector Festival gaf voor ieder van die uitdagingen praktische oplossingen, succesverhalen en tools om vol inspiratie mee naar huis te gaan.

Plenair programma

Voorzitter Joost Hoebink trapte (zowel letterlijk als figuurlijk) de bal af voor het plenaire programma in de de Kuip in Rotterdam met een videoboodschap van de Minister van I&W.

Boegbeeld van Topsector Logistiek, Aad Veenman, schetste een optimistisch beeld naar de toekomst en hoe het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid de schouders eronder zetten.

Ayca Szapora praat ons als neurowetenschapper bij over de werking van ons brein. Uit de verschillende oefeningen met het publiek blijkt al snel dat we veel aannames maken en de wereld bekijken vanuit een eigen bril. Dat maakt nieuwe dingen aanleren bijzonder ingewikkeld. Hoe maak je verandering dan wel duurzaam? De sleutel is: Onze neocortex houdt van een duidelijk doel. Maak het daarom makkelijk (denk aan het ‘mand’ filmpje), houd een balans tussen ‘plezier’ en ‘pijn’ (denk aan het reptielenbrein dat snel in ‘fight or ‘flight’ mode schiet) en zorg dat je publiek zich gezien en gehoord voelt door aan te sluiten bij hun interesses – dat vergroot urgentie. Tot slot; stel concrete, kleine stappen voor die men sneller in hun routines kan opnemen met de regel “Als, dan..”

Break-out sessies

Met de break-out sessies in de middag werd stevig ingezet op prangende vraagstukken uit verschillende hoeken van het logistieke speelveld, zoals:

 1. Energietransitie
  Vraag jij je ook af hoe je het straks voor elkaar krijgt? CSRD, CO2-emissies, verduurzaming, carbon footprinting en elektrificatie: iedereen krijgt vroeg of laat mee te maken met de energietransitie. Tijdens verschillende sessies ging het vooral over praktische tools voor de beleids-en bedrijfsvoering en het efficiënt inrichten van geld, tijd en mensen.
 2. Veerkracht/voorspelbaarheid
  Hoe zorgen we ervoor dat de vaarwegen met laag water bevaarbaar blijven? Wat is een toekomstbestendige infrastructuur? In de deelsessies over het thema ‘veerkracht en voorspelbaarheid’ ging het het over onderwerpen als klimaatverandering en toekomstscenario’s voor veilig en betrouwbaar multimodaal vervoer. Met gedegen analyses in de keten kun je wél gaan voorspellen en anticiperen op ontwikkelingen op de markt.
 3. Mens, maatschappij en logistiek
  Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op: er is een verschuiving zichtbaar van logistieke skills naar data gedreven competenties in human capital. Het thema ‘mens, maatschappij en logistiek’ geeft aandacht aan onze leefomgeving en de eisen van logistieke professionals van de toekomst, wat je allemaal kunt doen met artificial intelligence voor bijvoorbeeld operations of capaciteitsmanagement en welke meerwaarde curricula voor de toekomst kunnen hebben voor het bedrijfsleven. In de sessie over digitalisering in de logistiek werd ChatGPT als lichtend voorbeeld genomen van de snelle opvolging van technologie en soms skeptische houding ten opzichte van AI. Toch gaan veel nieuwe softwareontwikkelingen in de kern over het automatiseren en optimaliseren van processen, niet het vervangen maar het ondersteunen van mensen. De consensus is dan ook dat mensen altijd nodig zullen zijn, maar simpelweg nieuwe skills nodig zullen hebben voor deze ontwikkelingen. De technologie is nog niet goed genoeg om het logistieke planningsproces al volledig over te nemen.
 4. Circulair
  In 2050 in Nederland 100% circulair. Dat vraagt om een nogal fundamentele verandering voor het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid en vooral een andere organisatie van ketens. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende living labs wordt een praktisch beeld geschetst van de uitdagingen en kansen van de circulaire economie en wat je vooral nú al kunt gaan doen.
 5. Steden
  Toename van distributiecentra, zero-emissieszones en congestie. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van grote dilemma’s die vragen om een toekomstbestendige aanpak en slimmer denken. Op het Topsector Logistiek Festival kwamen de nieuwste ideeën rondom deze uitdagingen samen. Zo werd er bijvoorbeeld gepraat over de handreikingen voor duurzame gebiedsontwikkeling, waarin ondernemers en overheid praktische ideeën krijgen voor het inrichten van hun elektrisch vervoer voor de zero-emissiezones van de binnenstad.
 6. Digitalisering
  Digitaal zakendoen is de nieuwe standaard: onderlinge afspraken, planningen, transacties, overdrachten en meldingen worden zoveel mogelijk door de IT-systemen van de betrokken bedrijven en overheden. Enkele praktijkcases tonen al aan dat het kan en werkt. Decentraal data delen helpt om de keten efficiënter te maken. De Basis Data Infrastructuur (BDI) is het fundament om dit veilig en effectief te doen. Voor digitale vrachtbrieven werd de praktische toepassing van de BDI getoond aan de hand van een demo. Met de nieuwe verordening eFTI, waarin digitale vrachtbrieven in 2025 verplicht worden gesteld vanuit de EU, wordt de urgentie van digitaal zakendoen nog eens extra onderstreept.

Tot volgend jaar!

Zien we jou ook volgend jaar weer? Schrijf je onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en events van Connekt!