Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Toepassing van ICT wordt daarbij steeds belangrijker. Daarom komt de komende twee jaar bijna 40 miljoen Euro speciaal beschikbaar voor ICT-onderzoek en innovatie. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt 7 miljoen euro bij, TNO 12 miljoen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 20 miljoen euro. Dit maken minister Kamp van EZ en staatssecretaris Dekker van OCW maandag 5 oktober bekend in Delft, tijdens de ondertekening van de innovatiecontracten voor 2016 en 2017. Minister Kamp en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) openen bij Deltares de Deltagoot, een nieuw innovatief centrum dat onderzoekt wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen of golfbrekers. Hierbij hielden ze het niet droog: bekijk hier het filmpje. Schultz trekt voor deze en andere innovatieve projecten in de Topsector Water de komende twee jaar ruim 46 miljoen euro uit.

Om ICT en innovatie op verschillende terreinen verder aan te jagen wordt een consortium opgericht van bedrijven, kennisinstellingen en overheden dat zich richt op de toepassing van big data -de verzamelnaam voor grote hoeveelheid digitale informatie- op het gebied van energie, zorg, veiligheid en smart industry. Tevens wil het consortium meer ICT-specialisten opleiden op het gebied van cyber security en big data. Hierbij wordt samengewerkt met hogescholen en universiteiten.

Minister Kamp: “Nederland is onlangs gestegen van plek 8 naar plek 5 op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden hebben samen gebouwd aan deze ijzersterke uitgangspositie. Nederland is nu een van de meest innovatieve landen ter wereld, mede dankzij een sterke ICT-infrastructuur. Om concurrerend te blijven, is ICT onmisbaar geworden. Het speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Door extra in te zetten op ICT versterken we het fundament voor verdere economische groei en zorgen we voor meer werkgelegenheid.”

Staatssecretaris Dekker: “De uitdagingen waar we in de toekomst voor staan, ook op ICT gebied, worden steeds complexer. Oplossingen vinden we niet als wetenschappers, bedrijven of de overheid elk met de deur dicht gaan bedenken hoe we die problemen het hoofd kunnen bieden. We hebben elkaar daar hard bij nodig, daarom is deze investering in de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven zo belangrijk.”

De Deltagoot biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar waterveiligheid, tsunami’s en natuurlijke oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering. Minister Schultz: “De Deltagoot laat zien dat we alles in huis hebben om de proeftuin van de wereld te zijn. We slaan twee vliegen in één klap. We lopen voorop met innovatieve oplossingen om onze eigen watervraagstukken op te lossen. En de kennis die we opdoen, kunnen we weer aanbieden in andere landen.”

In 2014 is door overheden, kennisinstellingen en bedrijven, voor 814 miljoen euro gezamenlijk geïnvesteerd in 3500 innovatieprojecten. 359 miljoen daarvan kwam van private partijen. Hiermee is de kabinetsdoelstelling dat in 2015, 500 miljoen euro moest omgaan in publiek private samenwerking, waarvan 40% privaat, gehaald.

De innovatiecontracten voor 2016 en 2017 worden dit jaar voor de derde keer afgesloten. Ze hebben een waarde van 4,2 miljard euro, waarvan 2,2 miljard euro voor rekening komt van het bedrijfsleven.