UC Group, een consultancy-, realisatie- en interimbureau voor productie en supply chain vraagstukken, is dit jaar lid geworden van Connekt. Pascal van Beek, managing director, vertelt meer over de organisatie en hun visie op het lidmaatschap van Connekt.

Als je UC Group in een aantal termen moet omschrijven, welke termen zijn dat dan?

“Samenwerken, netwerk, productie en supply chain management en duurzaam.

Daarnaast onze merkwaarden ondernemerschap, vakmanschap en co-creatie. Dat zie je steeds bij ons terugkomen. Wij zoeken professionals met meer dan tien jaar werkervaring. Daarmee gaan we er vanuit dat ze een bepaalde mate van vakmanschap hebben ontwikkeld. Met elkaar proberen we dat naar een hoger niveau te brengen. Dit doen we door kennisdeling en door samen producten en diensten te ontwikkelen: de co-creatiekant. Tot slot het ondernemerschap. Een groot gedeelte van de professionals in ons netwerk is ook mede-eigenaar en mede-ondernemer.”

Kun je iets meer over de organisatie vertellen?

“We hebben bewust gekozen voor een niet-traditionele organisatie. Negen jaar geleden ben ik met Wilbert Stoutjesdijk begonnen. Initieel hadden we erg de behoefte om onze klanten breder te kunnen helpen dan alleen met de kennis die we zelf hadden. Op die manier zouden we ook meer strategische projecten kunnen doen en niet alleen een enkele transactie. We hebben gekeken hoe we dat vorm konden geven. Dit resulteerde in een organisatie die meer adaptief is met de markt. Wij geloven dat dit lukt door mensen meer vertrouwen en meer zeggenschap te geven. We hebben binnen ons netwerk een maatschap opgezet van professionals die allemaal mede-eigenaar zijn. Daarnaast zijn we ook andere ondernemingen binnen ons vakgebied gaan faciliteren in allerlei organisatorische zaken, zoals HR, marketing etc.

Professor Henk Volberda spreekt van een professional service community. We hebben onze organisatie hier niet op gebaseerd, maar als je leest wat dit inhoudt, denk je: hé dat slaat op UC Group.”

Op welke thema’s komen de andere Connektleden jullie tegen?

“Wij werken op het gebied van supply chain management, binnen dat vakgebied helpen we onze opdrachtgevers met kennis en vaardigheden op het gebied van de fysieke goederenstroom en de informatiestroom. Soms ondersteunen we ze op een aspect binnen dit vakgebied en soms juist integraal en combineren we onze fysiek logistieke kennis met S&OP en IT kennis.

Een heel belangrijk thema voor ons is digitalisering. Op dat vlak hebben we ook al veel samengewerkt met Connekt, bijvoorbeeld rondom de ontwikkeling en implementatie van iSHARE. Supply chain management is een vak waarin je moet samenwerken om goede optimalisaties te behalen. Toch zijn veel bedrijven nog in silo’s georganiseerd. Transparantie van data in de keten heeft hier veel invloed op. Daar zit voor ons een drijfveer: digitalisering in de keten verbeteren, zodat je uiteindelijk een duurzamere keten krijgt en ook een meer winstgevende keten voor de participanten.

Daarnaast is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema. Duurzaamheid is voor ons niet alleen de reductie van CO2-uitstoot, maar gaat voor ons ook over waste-reductie en goed werkgeverschapin de keten. Maar ook de mensen in de organisatie in hun eigen waarde laten en veel meer verantwoordelijkheden geven. Veel minder de ‘command and control-structuur’. Wij geloven dat dat veel duurzamer is voor de medewerkers en voor de organisatie zelf.

Tot slot zijn we veel bezig met operational excellence en robotisering & mechanisatie. Dat zie ik op dit moment minder bij Connekt, maar wellicht in de toekomst.”

Wat verwachten jullie van het lidmaatschap aan het Connektnetwerk?

“Connekt heeft een sterke community binnen het mobiliteitsdomein. Wij werken af en toe wel op het gebied van mobiliteit, maar daar zit niet onze focus.  We zien echter binnen Connekt steeds meer aandacht voor de ‘andere goederenstromen’. Wij verwachten dat we daaraan mee kunnen bouwen, om op die manier uiteindelijk Nederland succesvoller te maken. Ik denk dat daar heel veel voor nodig is en dat Connekt daar goed voor gepositioneerd is. Als wij daar als UC Group aan kunnen bijdragen en elkaar in die wisselwerking kunnen versterken, dan denk ik dat je een goede deal hebt. We willen graag een bijdrage leveren aan het opbouwen van een logistieke community binnen Connekt.”