Connekt trekt de kar bij standaardisatietraject

Een goed voorbeeld van het werk van Connekt is haar rol bij BISON. BISON ontwikkelt en beheert informatiestandaarden voor een accurate uitwisseling van informatie tussen partijen in het OV, in het bijzonder op het gebied van dynamische reisinformatie.

Connekt is gespecialiseerd in het opzetten van samenwerkingsverbanden. We weten hoe we verschillende belangen bij elkaar kunnen brengen en hoe we de governance moeten opzetten. In 2008 wilden de vervoersautoriteiten graag dat alle spelers in het OV data zouden delen, zodat reizigers op een goede en uniforme wijze geïnformeerd zouden kunnen worden. Ze schakelden Connekt in om deze kar te trekken.

Connekt deed het projectmanagement. Het schrijven van standaarden is dusdanig specialistisch en technisch dat wij dat niet zelf kunnen. Daarvoor schakelt het bureau de expertise van de Connektleden in.

Koploper

Internationaal gezien loopt Nederland voorop op het gebied van standaardisering. In Europa gebeurde – zeker twaalf jaar geleden – nog niet zoveel. Er was weliswaar een Europees raamwerk waar Connekt gebruik van konden maken, maar verder moest het wiel nog uitgevonden worden. Dat wiel wordt nu door de Europese standaardenontwikkelaars, maar ook door de landen gebruikt om zelf een vliegende start te maken.