In het kader van zijn afstudeeronderzoek bij Connekt onderzocht TU-student Roy van Kuijk wat de maatschappelijke impact van MaaS zou kunnen zijn. Roy’s afstudeerstage begon met een literatuurstudie en expertinterviews. Zijn bevindingen heeft hij gebundeld in het verslag ‘Indications on the societal impact of MaaS’ dat binnenkort te downloaden zal zijn via de Connektwebsite. Welke impact kan Nederland verwachten van MaaS? De belangrijkste inzichten en aanbevelingen zetten we alvast op een rij.

  1. Positieve invloeden zijn te vinden op zowel het gebied van economie (verbetering betrouwbaarheid en robuustheid van infrastructuur) als van milieu (verjonging van voertuigvloot).
  2. De praktische uitvoering van MaaS is bepalend op het gebied van efficiënte steden (hogere bezettingsgraden vs. meer parkeerruimte) en effectieve mobiliteit (meer inspraak van bewoners vs. verslechtering van de algehele bereikbaarheid).
  3. Ten aanzien van “equity” zijn er veel kritische aantekeningen te plaatsen. Onderbediening van niet-centrale gebieden en uitsluiting op basis van persoonlijke data zijn niet ondenkbaar. Het verdient aanbeveling om equity nadrukkelijk mee te nemen in besluitvorming rondom MaaS.