Op 15 januari kwamen circa 35 ITS-professionals tezamen op de Automotive Campus in Helmond om aan de hand van het ITS overzicht Nederland met elkaar de aandacht te richten op de status van het huidige ITS werkveld en de voortgang op de transitie.

Connecting Mobility en Connekt organiseerden deze bijeenkomst samen, met een drieledig doel:
1. Aanwezigen een introductie geven op het ITS Overzicht Nederland en de mogelijkheden die het overzicht als middel kan bieden.
2. Een discussie met het werkveld over de status van het huidige werkveld en de voortgang op de transitie, aan de hand van een aantal bevindingen uit het ITS Overzicht.
3. Een wisseling van gedachten over de wijze waarop in het vervolg een dergelijk gesprek met het werkveld vorm kan krijgen.

Dit verslag geeft een impressie van de bijeenkomst en sluit af met een terugkoppeling van zaken die naar aanleiding van de sessie in gang zijn gezet.