Op vrijdag 10 juli vond het eerste digitale affiliation event plaats. Dit jaar is ervoor gekozen om twee keer een Affiliation Event te organiseren. Zo kunnen we voor meer verbinding zorgen en zijn er meerdere momenten waarop we samenkomen. Tijdens het event van afgelopen vrijdag stelden vier start-ups zich voor: Argaleo, Squad Mobility, CityBarge en Routable AI.

Argaleo heeft een data-applicatie beschikbaar. Alle beschikbare data over de openbare ruimte wordt gekoppeld en op basis van maatschappelijke vraagstukken worden daar analyses op uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat specialisten in het werkveld niet meer zelf op zoek hoeven naar data. Dit scheelt veel tijd. De data wordt continu bijgevuld, zo is er altijd een actueel beeld van Nederland. Bijvoorbeeld met betrekking tot de functies van gebouwen, de bevolkingsdichtheid, de ligging van Natura 2000 gebieden. Lees hier ook de onepager van Argaleo.

Squad Mobility heeft een microcar ontwikkeld die werkt op zonne-energie. Dit voertuig lijkt om een auto, maar is veel kleiner en geldt voor de wet als een scooter. “Gewone” auto’s die werken op zonne-energie zijn ontzettend duur. De initiatiefnemers wilden de zonne-auto beschikbaar maken voor een grotere groep. In het ontwerp kunnen twee personen naast elkaar zitten. De squad behaalt een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur. Ideaal voor stedelijk vervoer. Veel Europese steden willen van brandstofscooters af en stellen zero-emissie zones in. Door brandstofvoertuigen te weren lossen ze problemen met CO2-uitstoot, problemen met parkeren, stikstofproblemen etc. op. Meer informatie over deze microcar lees je in de onepager van Squad Mobility.

Daarna was het de beurt aan CityBarge om hun plannen toe te lichten. Eind april won deze start-up de mobiliteitschallenge van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. CityBarge wil logistieke stromen die nu nog op de weg zijn, verplaatsen naar het water. Dit zorgt voor minder drukte in de binnensteden, minder schade aan historische bruggen en kades en voor minder uitstoot. Het concept bestaat uit een elektrische duwboot, een duwbak en een mini-hub, waar bewoners hun afval kunnen inleveren. Meer informatie over CityBarge lees je in hun onepager.

De laatste start-up die zich tijdens het Affiliation Event presenteerde aan het Connektnetwerk was Routable AI. Routable AI ontwikkeld on-demand shuttlediensten. Het huidige openbaar vervoer sluit niet goed aan op de vraag. Vaak rijden er lege bussen, of zijn bussen juist te vol. MaaS-alternatieven zijn vaak te duur. Het idee van on-demand shuttlediensten is niet nieuw, maar Routable AI heeft een nieuw algoritme bedacht. Hierdoor kunnen zij ervoor zorgen dat er al een voertuig in de buurt is van de plek waar verwacht wordt dat er vraag komt naar een rit.

Na de presentaties kregen de deelnemers de mogelijkheid om met de start-ups in gesprek te gaan. Dit heeft geleid tot een match tussen Connektlid TU Delft en Argaleo. Connekt gaat voor de overige start-ups nog met de leden in gesprek of zij een coachingsrelatie aan willen gaan. Kon jij niet bij het Affiliation Event aanwezig zijn en ben je wel benieuwd naar de start-ups? Op onze start-up pagina kun je de presentaties van de vier organisaties bekijken.