Wij stelden de gemeente Den Haag bij de start van het Connektlidmaatschap vijf vragen.

Vijf vragen aan de gemeente Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

1. Kun je in de vorm van een elevator pitch uitleggen wat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Den Haag –doet?
Vanuit gezamenlijke kracht, kennis en verantwoordelijkheid – van Haagse bewoners, bedrijven, bezoekers, partners en collega-professionals – met aandacht voor onze (toekomstige) leefomgeving nemen we samen met stad en regio slimme maatregelen voor de schaarse ruimte in de stad om Den Haag leefbaar, veilig en bereikbaar te houden.
We kijken over de grenzen van Den Haag en werken samen met partners. We waarderen hun expertise, respecteren hun belangen en staan open voor nieuwe ideeën. Kijk ook op de site: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer.htm

2. Op welke dienst/welk project is de gemeente Den Haag – DSO het meest trots als het gaat om smart en sustainable mobility?
Verschillende onderwerpen op Smart Mobility: Vrijstraten, Autodelen.
Sustainability: Sterfietsroutes, Autoluwe binnenstad, Randstadrail, stationsplein HS, Netkous bij Beatrixkwartier, Verkeerseducatieprogramma.

3. Op welke thema’s komen de andere Connektleden jullie tegen?
Walkable city, Fiets, parkeren, openbaar vervoer, Smart Mobility (in het algemeen en MaaS en Automatisch collectief vervoer in het bijzonder).

4. Wat voegen jullie toe aan dit thema en/of het Connektnetwerk? En wat kan Connekt voor de gemeente Den Haag – afdeling Mobiliteit betekenen?
Kennis en netwerk.

5. Wat is volgens de gemeente Den Haag – afdeling Mobiliteit op dit moment de meest kansrijke disruptieve innovatie?
Vrijstraten in combinatie met stimuleren van autodelen/ Fietsvlonder.

 

De missie van de dienst is: ‘DSO koestert de kracht van Den Haag. Wij werken samen aan de bereikbaarheid en de positionering van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Wij geven ruimte aan de ontwikkeling van een stad waar iedereen wil wonen, werken en verblijven.’