Connekt biedt ons het platform en netwerk om voor thema’s zoals MaaS, selfdriving vehicles en platooning de juiste partners te vinden.

Kun je in de vorm van een elevator pitch uitleggen wat InTraffic doet?
“InTraffic werkt met 160 IT-professionals aan het realiseren en onderhouden van complexe informatie- en besturingssystemen voor verkeer en vervoer. Hiermee zorgen we voor veilige, duurzame en voorspelbare vervoerssystemen en dragen we bij aan de welvaart en het welzijn van Nederland. Onze nieuwe pay-off ‘Mastering Mobility’ zegt kernachtig wat ons doel is, namelijk continu beter beheersen van mobiliteit in alle vormen en gradaties. Wij werken aan software oplossingen voor Verkeersleiding, Inframonitoring en Reisinformatie.”

Op welke dienst is InTraffic het meest trots als het gaat om smart, sustainable and social mobility?
“Ten eerste op NDOV: de Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens (voormalig Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie). Dus wat NDW is voor het wegverkeer, is het NDOV voor het openbaar vervoer. De databank voorziet partijen die reizigers informeren via haltepanelen, reisplanners (bijvoorbeeld 9292) of apps van actuele OV-reisinformatie voor het hele land. Het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het NDOV platform is in handen van InTraffic.      (De uitvoering van NDOV is sinds 1 januari 2016 ondergebracht bij CROW.)

Wij zijn ook trots op de door ons ontwikkelde driver advisory systemen voor het spoor. Simpel uitgelegd gaat het om systemen waarbij de machinist gedetailleerde informatie krijgt over zijn eigen positie en over de positie van treinen in de omgeving, zodat hij/zij kan anticiperen. Dat draagt bij aan de veiligheid, duurzaamheid en punctualiteit van het spoor.Last but not least: InTraffic zorgt ervoor dat treinen blijven rijden. 24×7 staan wij klaar om de verkeersleidingsystemen en beveiligingssystemen voor de trein te laten werken, nu en in de toekomst.”

 Op welke thema’s kunnen Connektleden jullie tegenkomen?
“Op heel veel thema’s, bijvoorbeeld Mobility as a Service. Wegverkeer en OV zijn nu nog vaak gescheiden werelden. Wij brengen die werelden bij elkaar door de analyse en visualisatie van (Big) Data om hiermee optimale reisadviezen te kunnen genereren, pre-trip en on-trip. We monitoren bijvoorbeeld de infrastructuur, voertuigstromen en reizigerstromen en voorspellen verstoringen, zodat de reiziger realtime informatie krijgt en op basis daarvan zijn reis kan (her)plannen of kan switchen van modaliteit.Wij zijn ook actief op het gebied van predictive maintenance met behulp van Big Data-technieken. Wij leveren informatie aan klanten die ze kunnen gebruiken voor een proactieve en risico-gestuurde planning van het onderhoud van de infrastructuur.Tot slot kunnen Connektleden ons tegenkomen bij de thema’s connected driving en platooning. Wij hebben veel verstand van de verkeersleiding van ‘treintjes van treinen’ op het spoor. Bij connected driving van personenauto’s en platooning van trucks zullen er ook treintjes op de weg ontstaan. Auto’s en trucks zullen moeten aan- en afkoppelen bij deze treintjes op de weg. Daarvoor kunnen wij systemen ontwikkelen.”

Wat voegen jullie toe aan deze thema’s? En wat kan Connekt voor InTraffic betekenen?
“Wij zijn onder meer specialist op het gebied van Reisinformatie. Voor meerdere opdrachtgevers ontwikkelen en onderhouden wij reisinformatiesystemen. Daarnaast zijn we al jarenlang nauw betrokken bij het uitwerken van informatiestandaarden in Nederland en op Europees niveau. Alleen door te standaardiseren kun je data delen, analyseren en waarde toevoegen aan de keten.
Het platform Beheer Informatie Standaarden Openbaar Vervoer Nederland (meestal afgekort als BISON) faciliteert het opstellen, beheren, harmoniseren en het bewaken van standaarden voor ov-gegevens. Het doel van dit platform is het vergroten van de interoperabiliteit van ov-gegevens en applicaties die deze gegevens gebruiken. We voegen graag (standaardisatie van) data toe aan het Connektnetwerk t.b.v. MaaS, selfdriving vehicles en platooning. Connekt biedt ons het platform en netwerk om voor deze thema’s de juiste partners te vinden.”

 Wat is volgens jullie op dit moment de meest kansrijke disruptieve innovatie?
“Wij denken MaaS, dat gaat multimodaal personenvervoer eindelijk op de kaart zetten. Het idee is dat reizigers any time, any place via één provider gebruik kunnen maken van verschillende modaliteiten (denk aan trein, bus, taxi, OV-fiets, deelauto’s). Daarvoor is goede realtime data nodig zodat je niet alleen je reis van te voren (pre-trip planning), maar ook tijdens je reis (on-trip shiften) kunt plannen of herplannen. Het bezit van vervoersmiddelen zal afnemen, we zullen steeds meer gaan delen.”