Elevator pitch
Rotterdam maakt concreet werk van Mobility as a Service. Vanaf het voorjaar van 2017 kunnen Rotterdamse reizigers een reis plannen, boeken en betalen met verschillende modaliteiten via één platform/app. De Verkeersonderneming startte in 2016 een aanbesteding en vroeg daarin uit: samenwerking tussen vervoermiddelen/mobiliteitsdiensten, én een mogelijkheid voor de reiziger om zijn of haar reis te kunnen plannen, boeken en die ook op verschillende manieren te kunnen maken. Een consortium van BNV, VCCR en Vipre won deze aanbesteding en biedt straks een scala aan diensten, zoals deelfiets, vervoer over water, OV, taxi en deelauto. Bovendien wordt de reiziger beloond voor het reizen buiten de spits.

De Verkeersonderneming zet met deze aanpak de Rotterdamse reiziger centraal en ontzorgt hem in zijn reis van deur tot deur. Dat is waar het bij MaaS om draait: een verbetering van de kwaliteit en beleving van de complete reis, niet zozeer alleen om ander vervoer.

Meest kansrijke ontwikkelingen volgens De Verkeersonderneming?
Steeds meer partijen (publiek en privaat) omarmen het principe en de filosofie van MaaS. Dit is een kansrijke ontwikkeling, want om MaaS echt te laten slagen is een breed draagvlak onder veel partijen noodzakelijk. Een andere kansrijke ontwikkeling is de uitkomst van onze laatste aanbesteding waar een consortium uit is gekomen dat één platform gaat aanbieden voor meerdere modaliteiten. Dit consortium lanceert dit platform/deze app dit voorjaar en dat is in Nederland een eerste zeer concrete stap richting MaaS.
Een laatste kansrijke ontwikkeling is de (roep om) verandering in OV-concessies. Gemeenten onderzoeken samen met regionale partijen of doelgroepenvervoer en openbaar vervoer niet efficiënter samen kan. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe we meer innovatie en flexibiliteit in de OV-concessies kunnen brengen. Een ontwikkeling die óók bijdraagt aan het verder brengen van MaaS in de praktijk.
Mobility as a Service bevindt zich nog in de conceptfase. Het is een ontwikkeling waarbij stappen gezet moeten worden zodat marktpartijen er aan kunnen wennen en hun dienstverlening erop kunnen aanpassen.

Wat kan Connekt voor De Verkeersonderneming met betrekking tot dit thema betekenen?
Gezamenlijk kunnen we het onderwerp op de agenda zetten: bij de politiek, de concessieverleners, bij de marktpartijen. Met elkaar kunnen we ook luisteren naar de reizigers en hun behoeften ophalen. Een andere rol die Connekt nu al oppakt met betrekking tot MaaS is die van het samenbrengen van partijen en mensen die erin geloven en ermee aan de slag willen. Daarbij kunnen we gezamenlijk ook inzetten op andere aspecten van mobiliteit: naast het oplossen van files óók met MaaS voor elkaar krijgen dat mensen kunnen participeren in alles wat onze maatschappij te bieden heeft, de sociale kant van mobiliteit dus.

Zijn er belemmeringen tot het welslagen van MaaS?
Er is zeker nog een aantal uitdagingen te gaan. De wereld van verkeer en vervoer is ingedeeld in modaliteiten: auto, OV, fiets etc. Het kost tijd, aan de publieke en private kant, om mobiliteit als geheel te gaan zien, en de reiziger echt als klant.

We praten nog te vaak óver mensen, niet mét mensen. We moeten een vorm vinden die het mogelijk maakt met werkgevers, werknemers, bewoners en bezoekers te praten. Wat verstaan zij onder een goede service? Waar hebben zij behoefte aan? Niet meer die zaaltjes met inspraakavonden, maar een systematiek bedenken waar mensen aan de voorkant van die processen komen te staan. Het internet heeft grote invloed op de maatschappij. Wie het ergens niet mee eens is, maakt een vlog of een filmpje en zet dat op Facebook. Dat gaat direct viral en heeft de volgende dag al een miljoen likes of volgers. Laten we luisteren naar mensen als David van Reybrouck: Oók in het mobiliteitsveld kunnen we democratie of het ontsluiten van meningen van mensen slimmer organiseren. Dat is geen vrijblijvendheid, het is noodzakelijk.

Hoe ziet De Verkeersonderneming de toekomst van MaaS?
De afgelopen jaren hebben we geleerd dat mobiliteit meer is dan het oplossen van files. Er is ook nog een sociaal aspect. Mobiliteit zorgt er immers ook voor dat je kunt deelnemen aan processen in de samenleving. Dat je naar een sollicitatiegesprek ver weg in de haven kunt gaan of naar een verder gelegen sportclub. Denk aan het organiseren van een soort social return systematiek. Marktpartijen die met hun diensten geld verdienen aan het oplossen van de problemen die dikke vervoerstromen hebben, zouden met een deel van dat verdiende geld als een soort social return ook enkele, sociale kanten van mobiliteit ter hand kunnen nemen. Zo kun je met elkaar een beter land maken, mensen mobiliteit, mobiliteitsgeluk, geven. Mobiliteitsgeluk betekent het plezier van de reis bevorderen, voor meer mensen de toegankelijkheid van bestemmingen vergroten en de kwaliteit van het stedelijk milieu verbeteren. De ambitie van MaaS past daar prima bij. En die past overigens ook bij het beleid van de overheid: participatie van mensen bevorderen. In de collegeprogramma’s van diverse grote steden staat niet de bestrijding van files op nummer één, maar de participatie van hun inwoners.