Wat doet Beamrz op het gebied van MaaS?
Beamrz zorgt ervoor dat je gebruik kunt maken van alle vormen van vervoer, met een app en een bundel. Met Beamrz regel je al je dagelijkse ritjes. Geef je bestemming aan en Beamrz zoekt en boekt de beste rit die bij je past en zorgt voor de betaling.

Wat zijn volgens Beamrz de meest kansrijke ontwikkelingen binnen MaaS?
Betere keuzes maken voor gebruikers en beleidsmakers op basis van hoogwaardige data over beschikbaarheid en kwaliteit van mobiliteit.

Zijn er belemmeringen voor het welslagen van MaaS?
Samenwerking is de belangrijkste succesfactor voor MaaS. Samenwerking volgens een helder model en op meerdere niveaus: aanbieders, bedrijven en overheden op het gebied van:

  • Data integratie, Interoperabliteit
  • Privacy, data security
  • Wet-/regelgeving (die nog gebaseerd is op het bezit van auto’s en fietsen, in plaats van delen en gebruik).

Wat kan Connekt voor Beamrz met betrekking tot dit thema betekenen?
Netwerken, samenwerking, inspiratie.

Hoe ziet Beamrz de toekomst van MaaS?
MaaS is een ecosysteem voor enerzijds keuzevrijheid in mobiliteit en efficiënter gebruik van infrastructuur anderzijds. Het zorgt ook voor sociale cohesie en het verlaagt de footprint voor CO2 en ruimtebeslag, met tevreden reizigers en leefbare steden als resultaat. MaaS is de nieuwe manier waarop we vervoer organiseren.