“We zien Connekt als het platform waar publieke en private partijen samenkomen om kennis en ervaringen te delen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan met betrekking tot MaaS-oplossingen.”

Kun je in de vorm van een elevator pitch uitleggen wat Next Urban Mobility op het gebied van MaaS doet?
Next Urban Mobility bedenkt, ontwikkelt en implementeert mobiliteitsoplossingen voor de stad van morgen. Als onderdeel van de Pon familie hebben we direct toegang tot een netwerk van dochterbedrijven met expertise op het gebied van hardware (importeur auto’s en producent van fietsen) en software (Mind, Shuttle, Greenwheels). Daarmee zijn we uitstekend gepositioneerd om MaaS oplossingen ook echt te implementeren voor steden en gemeenten.

Wat zijn volgens Next Urban Mobility de meest kansrijke ontwikkelingen binnen MaaS?
Het begrip MaaS wordt momenteel gebruikt als een soort verzamelnaam voor een verscheidenheid aan technologische oplossingen rondom multi modaal reizen. Er is dringend behoefte aan een meer concrete invulling van het begrip MaaS. De aankomende periode zal daarom gebruikt moeten worden om de eerste MaaS-achtige oplossingen in Nederland operationeel in gebruik te nemen. Hierdoor raken alle betrokken stakeholders meer vertrouwd met de praktische en operationele aspecten van een MaaS oplossing. Daarnaast geven pilot projecten het inzicht in de eerste ervaringen van reizigers, op basis waarvan MaaS weer kan worden doorontwikkeld.

Zijn er belemmeringen voor het welslagen van MaaS?
We zien op allerlei plekken mogelijkheden ontstaan voor MaaS oplossingen. De eindgebruiker van een MaaS oplossing moet de noodzaak om zijn mobiliteitsgedrag te veranderen echter daadwerkelijk voelen om MaaS succesvol te laten zijn. Bijvoorbeeld in een verkorting van zijn reistijd, een financiële besparing of een meer plezierige ervaring waarbij verschillende modaliteiten naadloos op elkaar aansluiten. Momenteel is er echter nog een aantal belangrijke belemmeringen in termen van wetgeving en standaardisatie van protocollen die weggenomen zullen moeten worden.

Wat kan Connekt voor Next Urban Mobility met betrekking tot dit thema betekenen?
We zien Connekt als het platform waar publieke en private partijen samenkomen om kennis en ervaringen over MaaS oplossingen te delen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan om MaaS te implementeren en gezamenlijk standpunten in te nemen over de voorwaarden waaronder MaaS in Nederland tot volle wasdom kan komen. Via samenwerkingen binnen de Connekt context kunnen de eerder genoemde belemmeringen nauwkeurig worden geïdentificeerd en stappen gezet worden om deze weg te nemen.

Hoe ziet Next Urban Mobility de toekomst van MaaS?
MaaS-achtige oplossingen zullen in de aankomende 5-10 jaar steeds verder worden doorontwikkeld tot een punt waarop mobiliteit in grootstedelijke gebieden dermate collectief beschikbaar is, dat de stedelijke inwoner ook zonder het bezit van eigen voertuigen efficiënt kan reizen. We zien daarbij meerdere MaaS oplossingen voor ons die onderling verbonden zijn.