Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek laat zien dat de combinatie van uitstroom babyboomers en toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel een grote krapte gaat veroorzaken. Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding.

De Topsector Logistiek vroeg aan onderzoeksbureau Panteia in beeld te brengen wat de huidige en toekomstige kwantitatieve samenstelling en personele dynamiek is van het hoger logistiek personeel. Het is een belangrijk vraagstuk voor de sector, want de groeiambities moeten wel uitgevoerd worden. Op tijd anticiperen op de veranderingen is essentieel, want zaken als onderwijs innovatie, instroom verhoging en imago verbetering kosten geld en tijd. Panteia interviewde tientallen experts en deed uitgebreid deskresearch. De resultaten werden vandaag tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek in Aalsmeer bekend gemaakt.

De versnelde digitalisering van de logistieke keten zorgt voor een toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel.  Cijfers tonen een groei van ruim 11% tussen nu en 2020. Met name de jonge logisticus met een HBO en/of WO opleiding kan straks volop kiezen. Op dit moment leveren de opleidingen slechts 10% van de benodigde instroom en wordt de sector voornamelijk bevolkt door zijinstromers. Maar ook andere sectoren zitten niet stil en de “battle for talent” kan de sector alleen winnen door nu te investeren.

Het bedrijfsleven kampt nu al met een tekort aan goed opgeleide planners en distributie managers. Panteia rekent uit dat er in 2020 ruim 20.000 vacatures zijn voor schoolverlaters. Het onderwijs levert op dit moment ongeveer 6000 nieuwe gediplomeerden af! Hoog tijd voor een Deltaplan human capital logistiek. De sector maakt nu versneld plannen om het onderwijs uit te breiden, het rendement te verhogen en een kwalitatieve onderwijsoplossing voor zij-instromers te bieden.