London here we come!

Met 9 miljoen inwoners zijn stedelijke vervoersuitdagingen in een stad als Londen erg groot. Er worden elke dag 27 miljoen reizen gemaakt en dat aantal groeit waarschijnlijk tot 33 miljoen in 2041.  

In Londen wordt een duurzame en slimme manier van vervoer steeds belangrijker en maakt men steeds meer gebruik van nieuwe oplossingen, zoals deelmobiliteit. Ook andere Britse steden en organisaties op het terrein van mobiliteit staan voor grote uitdagingen zoals de doelstelling om per 2050 CO2-neutraal te zijn, stedelijk vervoer en het verbeteren van de luchtkwaliteit.  

De handelsmissie VK, op 18 en 19 oktober, over slimme en duurzame mobiliteit biedt aan Nederlandse organisaties in het mobiliteitsdomein de mogelijkheid voor inspiratie, dialoog, zicht op marktkansen en contacten met mogelijke zakenpartners in Londen. De missie staat onder leiding van Liesje Schreinemacher (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Vivianne Heijnen (staatssecretaris, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).  

Connekt is verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma en aangesteld als delegatieleider voor de Sustainable Urban Mobility track. We organiseren voor 26 Nederlandse organisaties, waarvan ook een aantal leden van Connekt, bedrijfsbezoeken aan Waltham Forest en het Smart Mobility Living Lab en sessies over actieve mobiliteit, first & last mile-oplossingen voor stadslogistiek, elektrisch vervoer & laadinfra en data en digitale toepassingen. Hou in die dagen de LinkedIn-pagina van Connekt in de gaten. In de nieuwsbrief van eind oktober geven wij je een wrap-up van deze missie. 

In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the United Kingdom.

Meer weten, Handelsmissie Verenigd Koninkrijk: Kunstmatige Intelligentie en Duurzame Mobiliteit (rvo.nl)