Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn over duurzaamheidsrapportage: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit voorstel bepaalt dat vanaf 2024 c.q. 2025 een grotere groep bedrijven verplicht moet rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties daarin. Het voorstel voorziet ook in het vaststellen van EU-normen voor duurzaamheidsrapportages. Naar verwachting zal de eerste reeks normen tegen het einde van oktober 2022 worden goedgekeurd. Hiermee zal een meer uniform stelsel aan voorschriften op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving komen en daarmee direct uniformiteit op de verslaggeving van CO2-uitstoot.

Ook geeft de nieuwe CSRD-regelgeving aan dat op de CSRD-verantwoording vooralsnog een ‘Assurance’ moet komen, met beperkte mate van zekerheid ten aanzien van niet-financiële informatie. Ofwel, de rapportage dient getoetst te worden door een externe ‘Assurance provider’ (e.g. onafhankelijk accountant). Zo verkrijgt de gebruiker een bepaalde zekerheid bij zowel de gepresenteerde financiële als de niet-financiële informatie, zoals CO2e -uitstoot.

Bedrijven die veel transport inkopen worden hierdoor gedwongen om bij hun toeleveranciers informatie op te vragen die ook door een “Assurance provider” getoetst is. De Carbon Footprinting richtlijnen en tools die de Topsector Logistiek ontwikkeld heeft zijn daarop voorbereid. Nederland is hiermee voorloper.