Waarom zelfrijdende voertuigen in Nederland? Hoe gaan we daar mee om?  Wat gaan we doen, en met wie? Deze drie vragen stelden we aan wegbeheerders in Nederland en andere betrokkenen bij de Taskforce Dutch Roads for Selfdriving Vehicles: een initiatief van Rijkswaterstaat, CROW, RDW en Connekt. De Taskforce stelt zich ten doel om wegbeheerders te ondersteunen bij testaanvragen voor autonome voertuigen. Want er gaat de komende jaren veel veranderen op, in én langs de weg: autonome voertuigen zijn binnen afzienbare tijd geen science fiction meer. Vandaar deze ‘Wegbeheerdersatlas Autonome Voertuigen’ voor alle wegbeheerders in Nederland, een praktische aanvulling op de propositie The Netherlands: test & deployment country for automated vehicles.

Klik hier voor de Wegbeheerdersatlas Zelfrijdende Voertuigen. De atlas kan gebruikt worden om wegbeheerders in Nederland breed te inspireren om aan de slag te gaan met zelfrijdende voertuigen en te informeren over de Taskforce Dutch Roads als toegang tot informatie, vragen etc. De Taskforce is om te ondersteunen met kennis (zoals aansprakelijkheid), agenderen van vragen (onderzoeksagenda) of verbinding met andere partijen.

 

wegbeheerdersatlas-printscrn