Sinds kort is het Connektnetwerk verrijkt met de RET. De RET is het dynamische openbaarvervoerbedrijf van Rotterdam en omgeving. De RET streeft naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit voor de reiziger, vandaag én in de toekomst. Welke uitdagingen brengt dat mee? En wat kan de rol van het Connektnetwerk daarin zijn? Rolf Harbers, woordvoerder en lobbyist van de RET, licht toe.

De opbrengst van ons Connektlidmaatschap zie ik als inspireren en geïnspireerd worden.

Mobiliteitsontwikkelingen mede vormgeven
Harbers: ‘Als RET halen wij onze inspiratie uit 600.000 in- en uitstappers per dag. Die willen wij vandaag een goede service en perfecte reisbeleving bieden maar ook morgen en overmorgen. Innovatie is een essentiële voorwaarde om in de toekomst relevant te blijven voor de reiziger. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan immers razendsnel. Denk aan de groeiende verstedelijking waardoor de vraag naar mobiliteit toeneemt, aandacht voor duurzaamheid en nieuwe betaalmogelijkheden.’ Ook de toenemende focus op mobiliteit in plaats van modaliteit speelt hierbij een rol. Een verknoping van het aanbod van vervoermiddelen, aangepast op de individuele reizigerswens op een bepaald moment, ziet de RET als ideaal. ‘Die ontwikkelingen willen wij mede vormgeven. Niet volgen wat er gebeurt, maar verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Wij willen voorop lopen.’

Inspiratie brengen en halen
Innovatie staat binnen de RET hoog op de agenda. Het bedrijf kent een innovatieprogramma en werkt actief aan zaken als crowd control en stationsbeleving. In dat opzicht meent Harbers dat de RET het nodige kan brengen in het netwerk. Veel partijen binnen het Connektnetwerk zijn overigens bekenden voor de RET. Het lidmaatschap zal vooral een bestendiging van de bestaande relaties betekenen. Vanuit de RET-organisatie zullen verschillende mensen actief zijn in het netwerk, afhankelijk van het onderwerp en het type bijeenkomst.
Vinger aan de pols houden op het gebied van innovatie zal daarbij een belangrijk aandachtspunt vormen. Harbers: ‘Ik hoop dat er nieuwe dwarsverbanden ontstaan met bestaande contacten, waarbij we met elkaar out of the box denken over het technologisch vormgeven van toekomstige reizigerswensen. De opbrengst van ons Connektlidmaatschap zie ik als inspireren en geïnspireerd worden.’

 

RET