Tijdens de Connekt Affiliation Finale 2019 kwam XYZ Dynamics als overtuigende winnaar uit de bus. Kort gezegd ontwikkelt XYZ Dynamics een realistische toepassing om van niet-elektrische vrachtvoertuigen zoals bestelbussen, hybride voertuigen te maken. Maak kennis met een enthousiaste startup met visie.

Visie op energietransitie in logistieke sector
Alex Pap, een van de oprichters van XYZ Dynamics, geeft aan erg blij te zijn met de overwinning. ‘Ondanks de drukte, verliep onze pitch goed. We hebben inmiddels dan ook de nodige ervaring in het vertellen over ons product en het delen van onze visie op de energietransitie. Met ons product willen wij de energietransitie nú helpen versoepelen.’ Pap gaat er niet vanuit dat de logistieke sector over 5 of 10 jaar compleet zal zijn overgeschakeld op elektrische voertuigen (of andere alternatieve brandstoffen). Hij licht toe: ‘Wij richten ons met ons product op het hybride maken van zware voertuigen. Die kennen als volledig elektrisch voertuig een hoge aanschafprijs bij een relatief kleine range, waardoor er geen verdienmodel is. Ook de beperkte lithiumvoorraad voor de batterijen is een bottleneck. Daarom verwachten wij dat de energietransitie voor de logistieke sector minder snel zal verlopen dan vaak wordt aangenomen. Op een moment zullen er verschillende oplossingen naast elkaar bestaan. Ons product wordt één van die oplossingen.’

Aan tafel met beleidsmakers
XYZ Dynamics startte in februari 2019 en streeft ernaar dat hun product voor het einde van 2020 daadwerkelijk wordt toegepast. Werk aan de winkel dus! Pap geeft aan dat XYZ Dynamics qua financiering nog stappen moet zetten. Er liggen interessante voorstellen. ‘Ook moet er beleid komen voor controle van ons product. Contact hebben met en draagvlak vergroten bij de beleidsmakers is daarbij essentieel. Als Connektlid hebben wij de mogelijkheid daartoe. Ook hebben wij via Connekt al contacten kunnen leggen met PostNL en Dynniq.’ Wat XYZ komt brengen in het netwerk? ‘De overheid wil weten wat innovatieve ondernemingen verwachten en nodig hebben. Daarover sparren wij graag met de beleidsmakers.’

Rooskleurige vooruitzichten
Tijdens de Affiliation Finale werd XYZ mede geprezen vanwege het ecosysteem dat de startup rond het product heeft gebouwd. Pap: ‘Wij betrekken inderdaad de hele keten bij onze oplossing. We hebben contact met de industrie die gaat produceren wat wij hebben ontwikkeld. Ten tweede zoeken we aansluiting bij de overheid, zoals gezegd.
De derde lijn is met de vlooteigenaren.’
Hoe ziet de jonge ondernemer 2020? ‘Spannend, maar rooskleurig,’ besluit Pap.