Vorige maand is het Connektnetwerk uitgebreid met INFO . Dit nieuwe Connektlid helpt organisaties groeien door innovatie. CEO Remmert Stipdonk en Marketing Manager Syra Vlaanderen vertellen meer over INFO.

Wat is INFO voor organisatie?
“Je zou ons kunnen omschrijven als een digital agency. Digital agencies leveren digitale oplossingen en diensten op het gebied van design, strategie, techniek en marketing. Maar de term digital agency wordt heel breed gebruikt en er zijn dus veel verschillende typen bedrijven die digital agency zijn. Wij noemen onszelf business innovation partner. We staan als partner naast onze klanten en werken altijd op het innovatievlak. We doen dit op drie niveaus: advisory, strategy en delivery. We denken met klanten mee over hun innovatievisie en innovatieroadmap (advisory), ontwerpen daar digitale producten en diensten voor (strategy) en bouwen die digitale oplossingen (delivery).”

INFO bestaat 25 jaar en er zijn 85 mensen werkzaam, met verschillende nationaliteiten. “We werken met z’n allen op één locatie in Amsterdam, om zo maximaal mogelijk met elkaar te kunnen samenwerken, ook over teams heen.”

Wat is jullie link met mobiliteit en logistiek?
“We hebben veel klanten binnen de mobility-wereld, denk aan Greenwheels en NS (OV-fiets). Bij alles wat er bij deze klanten op digitaal vlak gebeurt (website, apps etc.) zijn we betrokken. Vorig jaar hebben we besloten om ons nog meer te richten op de mobiliteitssector. We hebben op dat vlak veel kennis en expertise in huis en organiseren regelmatig mobility ontbijtsessies .”

Wat voor uitdagingen zien jullie voor de mobiliteitssector?
“In algemene zin is er natuurlijk de uitdaging om Nederland mobiel te houden. Voor de economie is het belangrijk dat we mobiel blijven, maar we zien dat alles vol is: de treinen, de snelwegen. Om dit probleem op te lossen is innovatie nodig. Technologisch is er superveel mogelijk, maar de uitdaging is om een brug te slaan tussen deze mogelijkheden en de wensen van de reizigers. Hoe zorg je dat de reizigers in Nederland open gaan staan voor de innovaties die nodig zijn om Nederland mobiel te houden? Om die brug te kunnen slaan is er samenwerking tussen verschillende partijen nodig.”

Waarom zijn jullie aangesloten bij het Connektnetwerk?
“We hadden binnen INFO al vaker van Connekt en haar activiteiten gehoord. Nu we de keuze hebben gemaakt om ons nog meer te richten op mobiliteit, leek het ons goed om ons ook aan te sluiten bij Connekt, een van de grootste ledennetwerken binnen mobiliteit. We verwachten door ons lidmaatschap onze kennis goed op pijl te kunnen houden, mee te kunnen kijken wat er allemaal gebeurt in de markt en ons netwerk binnen mobiliteit te kunnen uitbreiden. Daarnaast verwachten we ook kennis te brengen; vooral ook kennis over servicedesign en het innoveren vanuit de gebruiker.”