MWLC mag zich sinds de Connekt Affiliation Finale 2019 officieel Connektlid noemen. Wat houdt deze startup bezig? We spraken met CEO Hans Steuten.

MWLC in het kort
MWLC, wat staat voor More Work Less Carbon, ontwikkelt en verkoopt software die autonoom rijden mogelijk maakt in ongestructureerde omgevingen. De innovatieve aanpak is gebaseerd op kunstmatige intelligentie (end to end deep learning) waarbij alleen visuele informatie over de omgeving als input wordt gebruikt. Dus zonder sensoren of kaarten in het autonome voertuig en zonder aanpassingen in de infrastructuur. MWLC wil met haar producten en services bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Pilot starten vanuit Experimenteerwet
Steuten: ‘Onze oplossingen richten zich op twee deelmarkten. Enerzijds autonoom vervoer op afgesloten terreinen ‘binnen het hek’ bij opdrachtgevers. Hiermee voeren we al met succes diverse projecten uit. Anderzijds richten we ons, gebruik makend van kleine voertuigen, op autonoom vrachtvervoer op de openbare weg. In 2016 werden wij gevraagd om mee te denken over de aanpak van bagagevervoer in havens, iets waarvoor autonoom vervoer zeer goed inzetbaar is. Voor deze toepassing ‘buiten het hek’ geldt uiteraard speciale regelgeving waarbij veiligheid centraal moet staan. Wij doorlopen momenteel een vergunningentraject krachtens de Experimenteerwet voor een pilot op Ameland met autonoom goederenvervoer.’ (redactie: Wet die vergunningverlening mogelijk maakt voor experimenten met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg). MWLC is de eerste vergunningaanvrager binnen de Experimenteerwet. Steuten: ‘Onze gedachte is om routes voor autonoom vervoer als concessies uit te rollen. Daar maken we ons hard voor.’

Wat levert het Connektnetwerk jullie op?
‘In het kader van de vergunning vanuit de Experimenteerwet hebben we contact met het Ministerie van IenW en met RDW, beide ook lid van het Connektnetwerk. Vanuit de Connekt Affiliation Finale hebben we bovendien 2 coaches ter beschikking, KPN en TU Delft. Die contacten lopen en leveren nu al het nodige op.’ Voor ons interessant is de vele kennis binnen het Connektnetwerk op het gebied van logistiek.

Wat kan MWLC brengen in het Connektnetwerk?
Naast ervaring op het gebied van ondernemerschap en expertise op het gebied van softwareontwikkeling heeft MWLC al de nodige ervaring opgedaan met het jonge werkgebied van autonoom vervoer. Steuten hoopt daarnaast partijen binnen het Connektnetwerk te mobiliseren voor meer focus op rural mobility: smart mobility in landelijke gebieden. ‘Smart mobility en autonoom vervoer lijken vaak te draaien om (grote) steden. MWLC wil weg van de exclusieve cityfocus; in landelijke gebieden worden per hoofd van de bevolking meer vervoerskilometers gemaakt en is de uitstoot van CO2 hoger. Dat maakt de businesscase voor autonoom vervoer buiten stedelijk gebieden beter. In Noord-Nederland gebeurt al veel op dit gebied- en met succes. Slimme mobiliteitsoplossingen kunnen veel bijdragen aan de leefbaarheid van landelijke gebieden. Laten we daarvoor de handen ineenslaan.’

Welkom in het netwerk: MWLC 1

Voor de meeste toepassingen van de MWLC software worden voertuigen van derden gebruikt. MWLC heeft ook een eigen voertuig, het Adaptable Autonomous Vehicle (AAV). De AAV is geschikt is voor tele-operatie en autonomie en het toevoegen van eigen sensoren. MWLC’s AAV04  isuitgerust met eigen end to end deep learning software wordt hier met success autonoom ingezet om VIP’s naar een locatie voor een bijeenkomst te leiden.