Sinds begin dit jaar mogen we Over Morgen aan ons ledennetwerk toevoegen. De organisatie noemt zich adviesbureau voor de toekomstbestendige leefomgeving.

We spraken met Edvard Hendriksen, adviseur duurzame mobiliteit bij Over Morgen, over het adviesbureau en het lidmaatschap bij Connekt.

1. Welke drie woorden zijn kenmerkend voor Over Morgen en kun je dit toelichten?
“Pionieren, leefomgeving en innovatie. De leefomgeving is dat waar wij als Over Morgen aan werken. Alle opdrachten die wij doen als adviesbureau hebben te maken met het verduurzamen van de leefomgeving. Dat kan zijn op het gebied van de energietransitie, op het gebied van duurzame mobiliteit, op het gebied van gebiedsontwikkeling. Elke opdracht die we doen raakt aan die toekomstbestendige leefomgeving. We komen hiervoor telkens met nieuwe oplossingen, hetzij voor het proces, hetzij gebaseerd op nieuwe dataproducten waar we veel mee doen, hetzij door zelf te investeren in nieuwe oplossingen of nieuwe bedrijven. In de loop der tijd zijn er diverse nieuwe ventures uit Over Morgen ontsproten. Daar zie je dat pionieren in terug, dat zit ook in ons DNA. Bij de opgaves waar we aan werken, proberen we vaak ook nadrukkelijk voorop te lopen en zelf nieuwe transities in gang te zetten.”

2. Op welke thema’s komen andere Connektleden jullie tegen?
“Vraagstukken gericht op het verduurzamen van mobiliteit, waarbij het zowel kan gaan om personenvervoer als logistiek. Denk hierbij aan elektrisch vervoer, MaaS & deelmobiliteit en mobiliteit in gebiedsontwikkeling.”

3. Wat mogen andere Connektleden van jullie verwachten?
“Naast de standaardzaken die iedereen in enige mate natuurlijk meebrengt, zoals kennis, ervaring en een netwerk, karakteriseert het ons dat wij heel dicht op de markt staan. We kennen de markt van binnenuit, we staan vaak met onze voeten in de klei in projecten die we doen of ventures die we starten. We weten daardoor precies wat de haken en ogen zijn in de diverse vraagstukken die er spelen. We adviseren niet alleen aan overheidszijde, maar geven ook de ondernemers advies of ondernemen zelf (mede). We hebben vaak een verbindende rol in opdrachten.”

4. Wat verwachten jullie van het lidmaatschap en van de andere leden in het netwerk?
“Een netwerk om gezamenlijk dé opgaves binnen mobiliteit aan te kunnen vliegen. Er ligt nogal een opgave voor de leefomgeving in Nederland in de komende tien, twintig jaar. Met name ook op het gebied van mobiliteit. Mobiliteit zie je nu in toenemende mate vervlochten raken met andere opgaves, zoals de energietransitie en gebiedsontwikkeling. We willen immers rijden op de energie die we zelf opwekken en hebben een enorme woningbouwopgave, waarin ruimte voor andere zaken dan de auto (groen, speelruimte, wandel- en fietspaden) voorrang krijgt. Mobiliteit wordt in die zin tè belangrijk om maar in je eentje wat aan te modderen. Je hebt echt andere partijen nodig om het samen te gaan doen.”