Ook juni stond in het teken van het onderwerp ‘zelfrijdende voertuigen’.

Allereerst organiseerde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een sessie over toekomstscenario’s voor zelfrijdende voertuigen. Het KiM brengt met deze lange termijn scenario’s de maatschappelijke impact van de zelfrijdende voertuigen in kaart en deze scenario’s kunnen zicht geven op kansen en consequenties. Bij Connekt kwamen circa 35 experts bijeen die samen met het KiM in een dynamische sessie de opgestelde toekomstscenario’s verder aanscherpten. De deelnemers gingen in diverse groepen uiteen en koppelden het resultaat aan elkaar terug, waarbij de Jongens van de Tekening enkele discussiepunten treffend op papier zette. Het KiM zal in de komende periode met alle input de scenario’s verder aanscherpen.

Op 16 juni schoven een twintigtal experts vanuit het Connektnetwerk aan tafel om de Nederlandse propositie voor de zelfrijdende voertuigen verder vorm te geven. Connekt heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de afgelopen maanden een rondgang gemaakt langs mobiliteitsexperts, mensen op straat en bijzondere belanghebbenden om hun beelden voor de zelfrijdende voertuigen op te halen. Deze beelden vormden het startpunt van de discussie en de verdere vormgeving van de Nederlandse propositie: waarom doen we dit, hoe gaan we dit bereiken en wat moeten we hiervoor doen. In de komende zomerperiode zullen de beelden en input leiden tot een korte film die deze Nederlandse propositie vormgeeft en gebruikt kan worden.