De verhuizing is een feit, de ontvangst is digitaal gedaan en de live housewarming staat op de agenda zodra het weer kan. Connekt heet Zuid-Holland Bereikbaar van harte welkom! 

Zuid-Holland bereikbaar trekt in bij Connekt 1

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe organisatie Zuid-Holland Bereikbaar gehuisvest bij Connekt in Delft. De raakvlakken, de overlappende netwerken, de overeenkomstige ambities én een goede klik zijn de basis voor het samenwonen. Ook ligt er onbetwist synergie in het verschiet. Hoe en waarom? We vragen het René Vrugt, programmadirecteur van Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) en Marc Verhage, programmamanager bij Connekt.

Hoe is de connectie ontstaan; uiteraard dé hamvraag bij Connekt.
Het is druk in Zuid-Holland en hoe blijft deze regio bereikbaar? Per 1 januari bestaat de organisatie Zuid-Holland Bereikbaar officieel door het samenvoegen van drie bestaande samenwerkingsverbanden: BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming. En zij zochten een passend nieuw ‘huis’ met een centrale ligging in de provincie.  

Het is ook druk buiten Zuid-Holland en de vraagstukken over mobiliteit en logistiek overstijgen alle landsgrenzen. Hoe maken we die kennis en kunde bereikbaar? Daar weet Connekt samen met de leden alles van. En Connekt heeft een groot huis, goede koffie en een bruisende locatie.   

Deze logische optelsom zorgde ervoor dat er snel een deel van het kantoor in Delft is vrijgemaakt voor Zuid-Holland Bereikbaar. Naast het praktische is er ook veel inhoudelijke connectie. Daar vertellen René en Marc graag meer over. 

Bereikbaarheid te land, ter zee en in de lucht
René Vrugt is sinds 15 mei 2021 actief voor Zuid-Holland Bereikbaar. Zijn werkachtergrond is full circle te noemen. Gestart in infrastructuur voor onder andere Rijkswaterstaat, plus jarenlange ervaring in het segment mobiliteit over water en op de weg en tenslotte ook een aantal jaar ervaring in de luchtvaart: herziening van het luchtruim en het programma drones. Dit zorgt dat René de uitdagingen weet én de wegen kent om de juiste verbindingen te maken. Al het bekende zorgt juist voor de honger naar het onbekende, de oplossingen van morgen, door de mensen van de toekomst. “Die ontmoetingen zullen we ook bij Connekt vinden. Ik werk graag op het snijvlak van beleid en praktijk, het maakt het tastbaar en realistisch. Daarom zijn sterke netwerken en de juiste mensen (leren) kennen zo belangrijk”, aldus René. 

Bouwen, datagedreven en verbindend
Marc Verhage, sinds november 2021 verantwoordelijk voor Smart Mobility Embassy en het Connekt ledenteam als programmamanager, brengt met zijn (bestuurlijke) kennis uit de bouwsector en datagedrevenheid belangrijke nieuwe ervaring mee in de wereld van slimme & groene mobiliteit. Dat je het niet alleen kunt is de clou waarom Connekt zo aantrekkelijk is. Verbindingen maken voor de oplossingen van de toekomst, met wat je nog niet kent of wat nog te ontdekken is. Hoe ga je op een slimme manier om met de uitdagingen van nu en morgen. “Eveneens in de bouw zijn de vraagstukken en opgaven voor de toekomst groot; ook daar zijn standaarden en afsprakenstelsels nodig en zijn effectieve samenwerkingen met overheden van belang. Kortom, veel overlappende thema’s waardoor ik mijn bijdrage kan leveren. Het grootste doel voor mij bij Connekt is de netwerken van de leden te boosten. Samen verder bouwen”, aldus Marc. 

De missie van Zuid-Holland Bereikbaar
René: “Zuid-Holland Bereikbaar is ontstaan vanuit de wens om als rijk en regio de bereikbaarheid te verbeteren, en verenigt acht partijen: Rijkswaterstaat, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Centraal staat de aanpak van hinder in combinatie met verduurzaming van mobiliteit.   Door de voorlopers zijn tientallen mooie projecten op het gebied van bereikbaarheid gerealiseerd waarbij verduurzaming een steeds belangrijker onderwerp is. Kan je grote bouw- en onderhoudswerkzaamheden benutten als ‘compelling events’? Het mes snijdt namelijk vaak aan vele kanten. De klimaatagenda van Nederland is na de laatste klimaattop groot, evenals de prioriteit. Door de 35 miljard overheidsgelden die de klimaatdoelen moeten dienen ontstaan er ook veel kansen. Denk bijvoorbeeld aan de Co2 reductie als groot thema waar we als ZHB mee te maken hebben omdat vervoer en logistiek nou eenmaal ook een flink aandeel heeft in de uitstoot. Sinds 1 januari is ZHB gestart met als missie is: hoe houden we Zuid-Holland bereikbaar en beperken we overlast. En hoe verbinden we dat met de mobiliteitstransitie?”  

Heel praktisch en toekomstbestendig
Zuid-Holland Bereikbaar denkt mee en levert tools aan de betrokken partijen. Communicatie hierbij is een belangrijke sleutel. Naar reizigers en naar (logistieke) bedrijven. Sterke én tijdige communicatie is voor alle stakeholders belangrijk en hierbij is cruciaal dat je samenwerkt met de juiste personen van alle partijen in de héle keten. De programmering vooraf is essentieel uiteraard. Een mooi spanningsveld tussen theorie en praktijk. Dat maakt dat Zuid-Holland Bereikbaar een belangrijke rol heeft.  

Steeds vaker gaat het over slimme oplossingen. Niet direct vanuit bestaande oplossingen denken want hier is altijd een tekort aan geld voor. Soms is slimmer beter. Dus bijvoorbeeld niet meer asfalt omdat het te druk is op de weg. Meer asfalt lost het probleem maar voor een klein deel op. Hoe zorgen we dat het minder druk is op de weg, dat helpt structureler. In de nieuwe organisatie zit energie die deze vooruitgang brengt. Voor ons kantoor zochten we naar een plek waar die energie wordt gevoed. Energie van jonge startups, vooruitstrevende ideeën die helpen om met open mind naar de oplossingen van morgen te kijken. Kortom, Connekt.” aldus René. 

Waar zit de kruisbestuiving?
Marc haakt in op de synergie die kan ontstaan. “Als we de overlappende doelen gaan voeden krijgen we synergie. Mijn gevoel zegt dat dit kan op twee punten. Het eerste is de inhoud, de kennis. Denk aan smart mobility, de topsector logistiek; het verkeersdomein is onze overlap. Het tweede punt is de ervaringen delen. Denk aan optreden op elkaars events, use cases inzetten en de resultaten hiervan delen. Zowel de inhoud en de ervaring komen uit onze netwerken en dat maakt beide partijen sterker.” 

Wat zijn de concrete ambities
De samenwerking in Zuid-Holland Bereikbaar wordt voor minimaal 10 jaar aangegaan. “We zijn echt een operationele club en strooien niet alleen met kennis. We hebben tastbare projecten en daarin komt de verbinding met de leden van Connekt extra tot zijn recht hopen wij.” zegt René.   

  • Connecties versterken met andere provincies die vergelijkbare initiatieven hebben en gezamenlijke acties opzetten. Zeeland Bereikbaar, Groningen Bereikbaar; ieder heeft zijn eigen focus maar alles overstijgt grenzen en daar is samenwerking cruciaal. Elkaar kennen, samen acties opzetten, programma-agenda’s afstemmen etc. Een voorbeeld is een werkbezoek bij ASML en als het gaat over goederenvervoer en het havengebied dan betreft dat ook meerdere provincies. Het belang voor samenwerking gaan we met veel energie stimuleren.  
  • Use cases gaan vaak over een bepaalde problematiek. Het netwerk mobiliseren en samenwerken om hier vanuit meerdere invalshoeken naar te kijken leert ons veel.  

Hoe kan Connekt hierbij helpen?
“De kracht van Connekt is dat we de mogelijkheid hebben om, nationaal en internationaal, snel de leden en connecties te mobiliseren. We zijn sterk in onze netwerkevents in allerlei vormen en we kunnen samenwerken bij diverse opdrachten. Als we wederzijds de netwerken aan elkaar openstellen zijn er wellicht mooie kansen te benutten. We nodigen Zuid-Holland Bereikbaar van harte uit om naast huisgenoten ook uiteraard lid te worden van het Connekt ledennetwerk, ” aldus Marc.