Sinds februari 2020 is Arthur Linssen de directeur van Connekt. Wat betekent dit voor de rol van Nico Anten? Nico is en blijft uitvoerend voorzitter van Connekt en blijft het gezicht van de organisatie. Drie vragen aan Nico.

1. Waarom heeft Connekt een nieuwe directeur?
“De laatste twee jaar vervulde ik een dubbelrol: ik was zowel de voorzitter van Connekt als de algemeen directeur. Connekt heeft gewerkt aan een nieuwe strategie, waarin we hebben aangegeven dat er een splitsing zou komen tussen de strategische beslissingen over Connekt en de dagelijkse aansturing van het bureau. Daarvoor is Arthur aangetrokken.”

2. Hoe is de taakverdeling tussen jullie?
“Als voorzitter ben ik er voor de strategische kant en Arthur is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het bureau. We hebben beiden een uitvoerende rol en hebben daarbij een verdeling gemaakt tussen de thema’s. Ik hou me vooral bezig met de Topsector Logistiek en Lean & Green Europa, terwijl het onderwerp smart mobility meer bij Arthur ligt.”

3. Wat is het voordeel van deze keuzes?
“Connekt heeft in de nieuwe strategie gekozen voor meer helderheid en focus in twee inhoudelijke domeinen: smart mobility en sustainable logistics. Door de taken te verdelen en een splitsing te maken tussen voorzitter en directeur kunnen we die focus ook beter aanbrengen.

Bovendien heeft Connekt met deze bezetting een goede uitgangspositie om met de gevolgen van Covid voor onze leden en het netwerk aan de slag te gaan.”