Van Intelligent Lockdown naar Smart Restart

Connekt heeft het initiatief genomen om haar netwerk te mobiliseren om voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een roadmap te maken voor een Smart Restart: Hoe gaan we mobiliteit herstarten tijdens en na de coronamaatregelen?

Actueel

Eind juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van Connekt en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de inhoud van het Smart Restart Plan. Het ministerie is geïnteresseerd in de aanbevelingen en is ook waakzaam voor strakke aansluiting met bestaande initiatieven. Met name het Mobility Footprint Programma wekte interesse bij het ministerie en ook bij een aantal andere leden. Daarom werken we dit initiatief uit de Smart Restart verder uit. Op 21 juli heeft hiervoor een eerste werksessie plaatsgevonden. Lees hier het verslag van deze werksessie.

Achtergrond

In maart 2020 zagen we dat de files verdwenen en de lucht schoner was dan deze in tijden was geweest, omdat we vanwege de coronamaatregelen meer en vaker thuiswerkten.  Wat zou het mooi zijn om een aantal positieve effecten van deze zware crisis vast te houden. Het besluit om thuiswerken voorlopig als norm aan te houden, heeft geleid tot een afname van het totale verkeer met 40%. De druk op de infrastructuur neemt dus af, er is minder uitstoot en er zijn minder verkeersongevallen. Het is dan ook eenvoudig om te denken: geen files meer, dan ook geen noodzaak voor uitbreiding van de capaciteit. Met gevolgen voor investeringen in aanleg en onderhoud van wegen en in slimme systemen.

Het Connektnetwerk heeft het initiatief genomen om plannen te maken die ertoe moeten leiden dat we niet weer in het oude ritme vervallen van minimaal thuiswerken.  Want dat zou een gemiste kans zijn. Hoe kunnen we zorgen dat dat niet gaat gebeuren? We zagen een mogelijkheid om samen, met elkaar, te bepalen hoe we dit willen aanpakken. Te onderzoeken welke sturingsmaatregelen maatschappelijk haalbaar zijn en hoe we de snelle gedragsverandering die is gerealiseerd vast kunnen houden.

In het Connektnetwerk beschikken we samen over de visie, de expertise en de oplossingen om een wenkend perspectief te schetsen voor een mobiliteit die de individuele reiziger én onze maatschappij zowel op korte als lange termijn dient. Als netwerk zijn we in staat deze opgave gezamenlijk aan te pakken. In tijden van crisis is de urgentie en behoefte aan samenwerking alleen maar groter. Daarom neemt Connekt het initiatief om te komen tot een Smart Restart door middel van publiek private samenwerking.

Van Intelligent Lockdown naar Smart Restart 4Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Documentatie