Het creëren van een vitale, economische en gezonde stad staat hoog op de agenda. Maar het wordt steeds drukker, meer bewoners, meer bezoekers en als gevolg hiervan meer  vervoersbewegingen. Veel van deze bewegingen zijn het gevolg van logistiek rondom winkels, horeca, bouwprojecten, afvalinzameling en facilitaire diensten.

De grote uitdaging is: hoe houden we de binnensteden en woonwijken bereikbaar en vitaal?

Verschillende steden hebben zich al verbonden aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek: alle stadslogistiek zero emissie in 2025. Een doelstelling die ook vanuit het Rijk is omarmd. Maar hoe bereiken we dit doel? Wat is hier vanuit de gemeenten voor nodig? Welke instrumenten kunt u inzetten en welk beleid is nodig om hiertoe te komen? Duurzame stadslogistiek is complex Duurzame Stadslogistiek omvat vele terreinen met veel verschillende stakeholders. Deze opleiding leert u via welke wegen u duurzame stadslogistiek kunt beïnvloeden.

5-daagse opleiding Duurzame Stadslogistiek 1

De opleiding gaat uit van twee invalshoeken:
• Wat kunt u zelf: de logistieke terreinen die u zelf kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld: logistiek rondom eigen (gemeentelijke) gebouwen, een eigen wagenpark en hoe u het verschil kunt maken in uw eigen inkoopbeleid
• Wat kunt u anderen laten doen: met welke partners en partijen kunt u samenwerken en op welke manier – beleid en/of gedragsverandering – beïnvloedt u deze partijen?

Deze opleiding leert u:
• Wat de knelpunten bij duurzame stadslogistiek zijn
• Welke maatregelen binnen duurzame stadslogistiek zich hebben bewezen
• Welke innovaties en trends een belangrijke rol spelen binnen de stadslogistiek
• Hoe u een goede balans vindt tussen tegengestelde belangen bij stakeholders en hoe u partijen meekrijgt
• Op welke manier u gedragsverandering kunt toepassen en keuzes bij stakeholders beïnvloedt

Praktijkgericht
De opleiding is voorzien van verschillende praktijkvoorbeelden en cases vanuit gemeenten en bedrijven.

Klik hier voor de brochure..