Vanuit het het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal Lennart Salemink, hoofd van de afdeling Smart Mobility bij de vier sessies aangesloten zijn. Het zijn informele sessies waar iedereen open en zonder voorbehoud zijn suggesties kan delen, waarover je normaliter niet snel contact met het ministerie opneemt.

Datum 31 augustus 2022
Tijd 14:30 uur
Locatie Internet of Things Acadamy
Voor wie Connektleden

Het eerste onderwerp waarover we met elkaar de discussie kunnen aangaan is “Pilot en opschaling”. Wij krijgen vaak te horen dat er veel geïnvesteerd wordt in diverse pilots. Maar zodra de pilot is afgelopen is het geld op en is er geen budget meer voor de extra kosten voor opschaling en beheer. In een vroege fase sterft een project dan een zachte dood. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat het vaak niet bij een succesvolle pilot blijft, maar dat er doorgepakt kan worden naar verdere opschaling? Wat verwachten overheid en bedrijfsleven van elkaar. Begrijpt men elkaar wel goed genoeg? 

Grijp je kans en ga hierover in gesprek met het ministerie van I&W tijdens deze eerste sessie die Connekt samen met I&W organiseert.

Locatie

De eerste sessie vind plaats bij KPN, Internet of Things Academy in Rotterdam. We zullen hier ook een rondleiding/ presentatie krijgen. Stichting Internet of Things Academy draagt bij aan het digitaliseren en innoveren van Nederland door het stimuleren van Internet of Things (IoT) in het bedrijfsleven en in overheids- en onderwijsinstellingen. Dit doen zij door kennis te delen, ideeën te valideren en partijen met elkaar te verbinden.

De stichting is opgericht in 2015 door KPN & RDM Next. IoT Academy bevindt zich in het Innovation Dock in de Rotterdamse Haven, de vroegere machine constructiehallen van de Rotterdamse schepen. De Internet of Things Academy is een broedplaats voor bedrijven, ontwikkelaars en onderwijsinstellingen die de mogelijkheden van IoT willen ontdekken. Door het organiseren van events zoals workshops en meetups creëert IoT Academy bewustzijn en vraag. Daarnaast verbreedt en versterkt IoT Academy de IoT kennisbasis en vaardigheden in de Nederlandse industrie met het aanbod van educatieprogramma’s voor het onderwijs en bedrijfsleven.

Praktische informatie

Datum: woensdag 31 augustus
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Locatie: Scheepsbouwweg 8 – K03, 3089 JW Rotterdam
Deze sessie is alleen voor leden van Connekt.

Aanmelden

Heb je vooraf al vragen, stellingen of discussiepunten die je wilt inbrengen, dan kun je die alvast doorsturen aan Marc Verhage. Wij zorgen dat deze bij Lennart Salemink terecht komen, zodat hij en zijn team zich hierop kunnen voorbereiden.

Onlangs heeft onze stagiair Sybe Andringa een onderzoek gedaan naar de belemmeringen bij opschaling van Smart Mobility. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, laat ons dat weten, dan sturen we je de presentatie toe die hij daarover heeft gegeven. Wellicht zitten daar aanknopingspunten in voor de discussie.

Vind je het interessant om mee te praten? Geef je dan op via bovenstaande aanmeldknop.

Overige sessies binnen deze reeks

2e sessie: Verplichte doorgifte informatie door serviceproviders – 26 september 2022
Leden kunnen zich hier aanmelden. 

3e sessie: Zonder marktconsultatie geen aanbesteding? – 13 oktober 2022
Leden kunnen zich hier aanmelden. 

4e sessie : Toelating voor autonoom vervoer zelfrijdend vervoer. – 31 oktober 2022
Leden kunnen zich hier aanmelden. 

Alle sessies kunnen apart van elkaar gevolgd worden.