Op dinsdag 10 november organiseerde Connekt in samenwerking met CROW-KPVV een webinar over micromobiliteit. Met meer dan 160 deelnemers aan de webinar, vanuit verschillende sectoren, bleek er veel belangstelling voor dit onderwerp.

We zien dat micromobiliteit de laatste jaren ontzettend in opkomst is. Er zitten veel positieve aspecten aan micromobiliteit, maar soms gaat de komst van nieuwe vervoersmiddelen gepaard met negatieve effecten. Connekt en CROW-KPVV willen helpen om de ontwikkeling zoveel mogelijk in goede banen te leiden. We willen samen met de verschillende stakeholders kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de positieve aspecten van micromobiliteit ten volle benutten en de negatieve punten zoveel mogelijk tegen gaan. Hiervoor zullen de verschillende belangen moeten worden afgewogen. Met de webinar willen we de dialoog tussen de verschillende partijen starten.

Nationaal Toelatingskader Licht Elektrische Voertuigen

Na de introductie van het onderwerp kwam Robert Hulshof aan het woord die bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het Nationaal Toelatingskader Licht Elektrische Voertuigen. In het Nationaal Toelatingskader ligt de focus op alle licht gemotoriseerde voertuigen (voertuigen die max. 25 km/ uur kunnen), met uitzondering van de voertuigen die op Europees niveau al zijn toegelaten.

In het Toelatingskader komt een categorie-indeling. Daarnaast is er aandacht voor toelating op de weg. Mogen bijvoorbeeld alle voertuigen de weg op, door middel van zelfcertificering of is er een keuring nodig? Dit is afhankelijk van de zwaarte van het voertuig. Voor zwaardere voertuigen, zal een zwaardere toelating gelden. Ook de plek op de weg is een belangrijk item, zowel voor wat betreft het rijden als het parkeren. Hierbij zijn de snelheid, maar ook naar de breedte van de voertuigen van belang. We willen niet dat er te brede voertuigen op het fietspad komen. Daarnaast worden de eisen voor het gebruik op de weg vastgesteld, zoals een minimumleeftijd voor bepaalde voertuigen, of een helmplicht.

Naar verwachting wordt volgende maand, december 2020, een outline van het nieuwe LEV-kader naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2021 start het wetgevingstraject. De inwerkingtreding van het Nationaal Toelatingskader Licht Elektrische Voertuigen zal dan in 2022 zijn. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan Europese regelgeving. De Nederlandse regelgeving waar nu aan wordt gewerkt is dus van tijdelijke aard.

Visie ANWB regulering micromobiliteit

Na Robert Hulshof kwam Roxy Tacq van de ANWB aan het woord. Zij presenteerde de visie van ANWB op de regulering van micromobiliteit. ANWB definieert micromobiliteit als alle voertuigen die lichter zijn dan een auto. Volgens ANWB moeten we voor alle voertuigen die max. 25 km/uur kunnen dezelfde regels hanteren als voor een fiets of e-bike: dus geen rijbewijs nodig, geen helmplicht en rijden op het fietspad. Voor zwaardere voertuigen (> 35 kg) zouden vergelijkbare regels moeten gelden als voor een bromfiets, met uitzondering van de e-bakfiets en de scootmobiel.

Het plenaire deel van de webinar is hier terug te kijken.

Deelsessies

Na deze twee presentaties gingen de deelnemers uiteen in verschillende deelsessies. Er waren twee rondes waarin de deelnemers konden kiezen voor de deelsessie verkeersveiligheid, deelsessie duurzaamheid, deelsessie data, deelsessie openbare ruimte of de deelsessie inclusiviteit.

Position Paper

Na de twee rondes met deelsessies kwamen alle deelnemers terug in de plenaire meeting, waarin de position paper “Micromobiliteit: disruptie in de mobiliteitsmarkt met grote gevolgen?” gepresenteerd, die Connekt en CROW-KPVV gezamenlijk hebben geschreven. Je kunt de position paper hier downloaden.