De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB telt meer 4 miljoen leden en behartigt hun belangen op het gebied van vrije tijd, vakantie en mobiliteit.

Daarnaast biedt de ANWB een breed assortiment producten en diensten en kunnen leden bij ons terecht voor advies, informatie, reizen en verzekeringen. Door Verkeersinformatie, Wegenwacht en Alarmcentrale geniet de ANWB grote bekendheid.

Focus op vier thema’s

De ANWB concentreert de komende jaren zijn activiteiten rond vier thema’s:

  • Mobiliteit
  • Hulpverlening voor jou
  • Verkeersveiligheid
  • Vrije tijd
Verkeersveiligheid

Leden vinden veilig verkeer een topprioriteit. De komende jaren zetten wij ons hier nog krachtiger voor in. Door bijvoorbeeld woonwijken, 80 km-wegen, maar ook vervoermiddelen veiliger te maken. Waar dat nuttig is zal de ANWB daarbij nieuwe technologie benutten en het gebruik ervan bij zijn leden stimuleren.

Innovatieve mobiliteit

Leden van de ANWB willen zich voordelig, snel, makkelijk en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarbij vinden zij het steeds belangrijker dat nadelige gevolgen van die mobiliteit zoveel mogelijk worden beperkt. Slim reizen is flexibel reizen; minder of niet reizen of op een duurzamere manier. Hoe ga je om met woon-werk verkeer? Moeten we allemaal op hetzelfde moment reizen? Multimodale reisinformatie en uitwisseling van verkeersgegevens zijn hierin van groot belang.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.