A new age of maritime sensor solutions

Voortbouwend op 25 jaar historie en diepgaande kennis van sensortechnologie, is Sensor Maritime als succesvolle spin-off van Sensor Invest reeds een gevestigde naam in de maritieme markt.

In 2017 introduceerde Sensor Maritime het product Bridgescout®, ontwikkeld om het aantal aanvaringen, maar ook het risico op aanvaringen, te verminderen. Inmiddels is Bridgescout® een erkend brughoogtedetectiesysteem op de binnenwateren, welke door rederijen wordt ingezet om de veiligheid aan boord te vergroten.

In 2023 wordt het product Atlas® geïntroduceerd, een plug-and-play LiDAR-oplossing, welke voor verschillende applicaties in te zetten is. Zo wordt het bijvoorbeeld in de binnenvaart gebruikt om de kapitein te ondersteunen tijdens het afmeren en manoeuvreren in sluizen. 

Met een team van jonge professionals blijft Sensor Maritime haar productportfolio uitbreiden. Ons doel: de maritieme markt slimmer, duurzamer, maar vooral veiliger maken door middel van innovatieve sensoroplossingen. Samenwerken met partners speelt hierin een essentiële rol.  

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.