Op 18 en 19 oktober vond de handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk plaats. Connekt was verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma voor en delegatieleider van de Sustainable Urban Mobility track van deze missie. Onder andere de Connektleden Argaleo, Clifford, TU Delft en Royal HaskoningDHV zijn als deelnemer meegereisd.

De avond voorafgaand aan de missie, ontmoetten de aanwezige deelnemers en organiserende partijen elkaar voor de eerste keer tijdens een informele borrel. Vivianne Heijnen, Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, was ook aanwezig en sprak met enkele Nederlandse deelnemers. 

Dag 1

Op de eerste dag van de missie werd de Sustainable Urban Mobility track in Tobacco Dock geopend door de ambassadeur Karel Oosterom. De officiële opening van de missie werd gedaan door Vivianne Heijnen en Charlotte Vere, Baroness Vere of Norbiton van het Department for Transport (DfT), United Kingdom. Vervolgens waren er meerdere paneldiscussies. De eerste paneldiscussie ging over ‘’From ambition to action’’ en werd gevoerd door Vincent Karremans (wethouder Rotterdam), Vernon Everitt (Transport Commissioner for Greater Manchester), Eva Oosters (wethouder Utrecht) en Danny Williams (CEO of Active Travel England).

Marc Verhage, programma manager van Connekt, nam namens de deelnemende partijen deel aan de tweede paneldiscussie en schetste het perspectief vanuit de sector en de industrie op onder andere de leefbaarheid van steden, digitalisering, verkeersveiligheid en implementatie van ultra-low emission zones (ULEZ).  

Met de toespraak van zowel minister van Buitenlandse zaken Liesje Schreinemacher en Kemi Badenoch, minister van Internationale Handel van het Verenigd Koninkrijk, en het maken van de groepsfoto van alle aanwezige Britse en Nederlandse partijen, werd de ochtend afgesloten.

De middag stond in het teken van matchmaking tussen de deelnemers en verschillende Britse partijen en was er de gelegenheid om tijdens het netwerkcafé te praten met medewerkers van London & Partners, NBCC en de Nederlandse Ambassade van het Verenigd Koninkrijk. De informele netwerkreceptie van de ambassade en het samen met een aantal deelnemers eten/borrelen in een echte Londense pub, maakte het een inspirerende dag.

Dag 2

De praktijk, dat was het thema van dag twee. De deelnemers konden kiezen uit een bedrijfsbezoek op de fiets aan Waltham Forest (project Mini-Holland) of een bezoek aan het Smart Mobility Living Lab (onderzoek, benadering en testen van CCAM).

De fietstocht door Waltham Forest werd geleid door Simon Munk van de London Cycling Campaign. Dit Londens deeldistrict is een voorbeeld van een fietsvriendelijke omgeving. Munch vertelde dat door het gebruik van auto’s in dit gedeelte van de stad te ontmoedigen er meer ruimte voor de fiets ontstond, en doordat meer mensen op straat veilig konden lopen, het ook een sociaal veiligere wijk werd en de criminaliteitscijfers daalden. Door te fietsen door Waltham Forest werd duidelijk dat wat wij in Nederland heel gewoon vinden – denk aan autovrije straten, veilige (fiets)oversteekplaatsen, autobestuurders die rekening houden met fietsers – in Engeland allesbehalve vanzelfsprekend is. Het was een waardevolle en inspiratievolle tocht, die mede door Tessel van Essen van de Ambassade, mogelijk was.

Thomas Tompkin, van de Smart Mobility Living Lab: London, gaf een presentatie en tour door het SMLL. De deelnemende organisaties kregen in kleine groepen uitleg van de werkwijze van door verschillende experts. Hun 24 kilometer infrastructuur in de openbare ruimte, is uitgerust met verschillende sensoren en camera’s. Algoritmes zijn in staat om verkeersgevaarlijke situaties te herkennen en met verschillende lokale partners wordt gewerkt aan toepassingen om doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te verhogen. Partijen kunnen gebruik maken van de infrastructuur van de SMLL om verschillende technieken te testen in het living lab en hiervan te leren. Het was erg indrukwekkend om een ‘mini’ verkeerscentrale te zien met live beelden van 300 camera’s en de capaciteit van de SMLL om digital twins te creëren gebaseerd op deze live situaties.

Na de lunch werd het programma vervolgd met vier break-out sessies over:
1. First & last mile-oplossingen voor stadslogistiek, met Olivier Rousseau (Pedal Me) en Denise Beedell (Logistics UK). In deze sessie stond vooral de vraag en discussie centraal: “Wie mag wanneer op de weg en wat is de juiste plek en de juiste tijd?”. De plek van fietsen en cargobikes is zeer zeker niet vanzelfsprekend zoals in Nederland. Logistiek UK, cargobike organisatie Pedal Me en deelnemende Britse en Nederlandse organisaties gingen samen op zoek naar overeenkomsten, verschillen en oplossingen.

2. Actieve mobiliteit, met Sarah Simpson (Royal HaskoningDHV) en Philip Ellis (Beryl). In deze sessie presenteerde Sarah het marktonderzoek naar de Britse markt voor micromobiliteit en last mile delivery. Het onderzoek verschaft praktische informatie en inzichten voor handels-, innovatie- en investeringsdoeleinden. De presentatie bood een overzicht van nationale en regionale kansen en met name de uitdagingen in het Verenigd Koninkrijk. Daarna werd met de deelnemers bediscussieerd hoe deze uitdagingen vanuit Nederland werden gezien. Uit de sessies kwam naar voren dat belangrijk is dat ook uitgevoerd wordt wat er al is vastgelegd, namelijk dat de VRU’s boven de autobestuurder staan, en dat de mensen (educate the politicians) die hierover gaan moeten worden opgeleid.

3. Data en digitale toepassingen, met Kim Vigilia (Humanising Autonomy) en Louis Jolly de Rosnay (AppyWay). In de sessie lieten de sprekers zien dat verkeersveiligheid én bereikbaarheid door de inzet van data nog flink kan toenemen. Humanising Autonomy kan op basis van beelden het gedrag van fietsers en voetgangers herkennen en overige weggebruikers waarschuwen voor potentieel gevaarlijke situaties. AppyWay deelt de beschikbaarheid van on-street parkeren en vermindert daarmee het zoekverkeer in stedelijke gebieden. Louis Jolly prees de bakermat in de vorm van het Nationaal Parkeer Register in Nederland, wat harmonisatie in de beschikbare informatie over de verschillende wegbeheerders heen mogelijk maakt.

4. Elektrisch vervoer & laadinfra, met Owain Mortimer (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT)). Mortimer gaf een overview van het EV landschap en vertelde over de lopende regels en uitdagingen rondom smart charging en de mogelijkheden die commerciële bedrijven zien. Deze mogelijkheden zijn wireless charging, vehicle-to-grid en pantograaf toepassingen (het beweegbaar deel van een elektrische installatie, waarmee de stroom van een vaste bron wordt afgenomen).

Tom van Dam, projectmanager van Connekt, sloot als delegatieleider de handelsmissie die middag af. Samen met de Nederlandse Ambassade in London, RVO handelsmissies en de vele Britse partijen, sprekers en deelnemende Nederlandse organisaties hebben we twee enerverende en inspirerende dagen gehad.

Mocht je naar aanleiding van dit verslag nog vragen hebben, of wil je een presentatie van een break-out sessie ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met leden van het VK-handelsmissie team: Merel Zuiderduin of Marije de Nijs.