Ruim 80 personen waren maandag 23 mei aanwezig bij het MaaSevent dat Connekt samen met Railforum organiseerde. Mobility as a Service (MaaS) krijgt in Nederland steeds meer vorm. Verschillende partijen combineren nieuwe oplossingen voor onze behoeften aan flexibele, duurzame en betaalbare mobiliteit. Centraal staat het gemak van drempelloos en in optimale vrijheid kunnen kiezen hoe je reist. Dit vraagt om andere samenwerkingsvormen, nieuwe marktpartijen, een andere rol voor de overheid en slimmer gebruik van beschikbare data en IT. Samenwerking is ‘key’ om MaaS diensten te kunnen exploiteren.

Dankzij 10 pitchers kregen de aanwezigen een beeld van de verschillende componenten die nodig zijn om een MaaS dienst kunnen vormen, zoals nieuwe betalingsmanieren, voorspellingsmodellen, andere mobiliteitsdiensten en mogelijke toepassingsgebieden. De middag werd afgesloten met een paneldiscussie waarin de panelleden werden uitgedaagd om te denken over hoe zij MaaS in Nederland kunnen versnellen.

De Taskforce MaaS, enabled by Connekt, zal in de komende periode werken aan een actieplan om drempels die de implementatie van MaaS in de weg staan, weg te nemen. Partijen die hier een bijdrage aan willen leveren zijn van harte welkom en kunnen hun interesse kenbaar maken aan Marije de Vreeze.

De presentaties van het MaaSevent kunt u hier vinden.

IMG_3510  IMG_3513