Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke kennisnetwerk van 200 bedrijven en organisaties die actief zijn in de brede railsector.

Centraal in de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen, om zo het maatschappelijk en economisch rendement van spoorvervoer te vergroten. Het accent ligt op het versnellen van (proces)innovaties. Railforum biedt daarbij haar diensten aan en zorgt voor afstemming met andere sectoren, de politiek en wetenschap.

Breed platform

Bij Railforum zijn bedrijven en organisaties aangesloten die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van het railvervoer voor zowel personen als goederen. Railforum brengt verladers, vervoerders, bouwers, adviesbureaus en overheden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Railforum betrekt alle niveaus en generaties bij haar activiteiten. In projecten wordt de kennis van leden gekoppeld om tot nieuwe inzichten te komen. Op deze manier stimuleert Railforum samenwerking in de railsector en creëert zij ruimte voor verbetering.

Naast 84 actieve leden heeft Railforum 37 waardevolle Partners in Kennis. Dit zijn non-profit organisaties die onderling kennis uitwisselen over nieuwe ontwikkelingen rond mobiliteit. Daarnaast kent Railforum een ZP-netwerk waar 59 zelfstandig professionals bij zijn aangesloten. Verder kent Railforum het netwerk ‘Jonge Veranderaars’: een netwerk van 550 jong professionals. Zij hebben een frisse blik op actuele onderwerpen en maken deze op verschillende wijze kenbaar bij de gevestigde orde.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.