Er zijn inmiddels negen aanvragen goedgekeurd voor de subsidieregeling waarmee de Modal Shift van weg naar water en spoor gestimuleerd moet worden. Aanvragers krijgen twintig euro per container die zij structureel verplaatsen van de weg naar het spoor of het water. De bedragen die zijn goedgekeurd variëren van € 50.000 tot ruim een miljoen.

Dat meldt stichting Connekt, uitvoeringsorganisatie van de regeling. Eind vorig jaar werd bekendgemaakt dat er in totaal € 22,5 miljoen beschikbaar is tot eind 2025 voor aanbieders van lading die van plan zijn om vracht te verplaatsen van de weg naar het spoor of het water. Voor de binnenvaart is een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar, waarvan € 5 miljoen voor 2023. De overige € 7,5 miljoen is voor het spoor. Dit jaar kan er € 2,5 miljoen gebruikt worden voor aanbieders van lading die containers verplaatsen naar het spoor.

Inmiddels zijn er zeven aanvragen definitief goedgekeurd voor verplaatsing van lading naar de binnenvaart. De bedragen die de aanvragers ontvangen variëren van € 50.000,- tot ruim zes ton.

Er zijn twee aanvragen goedgekeurd voor verplaatsing van lading naar het spoor. Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van ruim € 400.000,- en een bedrag van meer dan een miljoen euro. Daarnaast zegt Hans Keetman van Connekt te verwachten dat er binnenkort nog een derde aanvraag wordt goedgekeurd.

Subsidieplafond

‘Voor het spoor gaat het vaker om hogere bedragen omdat je veel containers in een trein kwijt kan. Het subsidieplafond van € 2,5 miljoen begint voor het spoor nu dan ook in zicht te komen. Er komen meer aanvragen voor de binnenvaart binnen, maar het gaat daar vaak om wat kleinere bedragen’, aldus Keetman. Wel stelt hij dat het zowel voor de binnenvaart als voor het spoor nog altijd zinvol is om een aanvraag in te dienen.

Wij moeten aanvragen op volgorde van binnenkomst afhandelen. Als dan een belangrijke aanvraag niet doorgaat ontstaat er opeens weer ruimte. En zelfs na definitieve goedkeuring kan het theoretisch nog zo zijn dat iemand uiteindelijk niet in staat blijkt om de Modal Shift uit te voeren, waardoor het bedrag terugbetaald moet worden en er weer nieuwe ruimte ontstaat’, aldus Keetman.

Verhoging

In totaal zijn er nu negen aanvragen ingediend voor subsidie voor het spoor. Voor verplaatsing van lading naar de binnenvaart zijn er 26 aanvragen binnengekomen. Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, ontvangen bedrijven de subsidie voor een periode van twee jaar. Zij ontvangen 75% van het bedrag direct na de goedkeuring. Het overige geld ontvangen ze na twee jaar wanneer ze hebben laten zien dat ze hun plannen kunnen waarmaken en de verplaatsing van lading ook zonder subsidie kunnen voortzetten.

‘Het ziet er nu best goed uit. Wij gaan er natuurlijk niet over, maar we hebben wel tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gezegd dat het misschien een goed idee is om het budgetplafond te verhogen’, aldus Keetman.

Verladers en expediteurs in de binnenvaart komen in aanmerking voor de subsidie wanneer zij vracht verplaatsen naar de corridors Oost, Zuid en Zuid-Oost. Dit zijn de verbindingen tussen de haven van Amsterdam en de haven van Antwerpen en de verbindingen tussen de haven van Rotterdam en Duitsland via Arnhem-Nijmegen en Venlo. Voor het spoor is de subsidie voor het hele land beschikbaar.

Verladers en expediteurs moeten gemiddeld minimaal 3 teu per dag, gebaseerd op 250 dagen per jaar, verplaatsen over een afstand van minimaal 35 kilometer. Het uiteindelijke doel is om structureel minimaal 2.800 teu per dag naar de binnenvaart en 200 teu per dag naar het spoor te verplaatsen.

Bron: © Nieuwsblad Transport