Tijdens Intertraffic 2024 biedt Connekt (stand 02.210) bezoekers een inkijkje in de unieke formule die het Connekt netwerk haar leden en partners biedt. Overheid, wetenschap en bedrijfsleven ontmoeten elkaar bij Connekt voor duurzame en innovatieve mobiliteit en logistiek. Dat kunnen bezoekers direct ervaren op het Connekt paviljoen, waar meerdere leden gezamenlijk hun kennis en expertise op het gebied van mobiliteit presenteren in verbinding met Connekt, de Smart Mobility Embassy van Connekt en elkaar.

 

Dutch Area

In hal twee vormen Connekt, Metropoolregio Amsterdam en Royal HaskoningDHV met zijn drieën tijdens de Intertraffic 2024 de “Dutch Area”. Deze Dutch Area is opgezet om de internationale bezoekers de Nederlandse kennis en know-how op het gebied van mobiliteit onder de aandacht brengen. Daarnaast wilt Connekt graag de nationale stakeholders bereiken door handvatten te bieden voor de uitdagingen die er in Nederland zijn voor het realiseren van een voor iedereen toegankelijk, duurzaam, slim en veilig mobiliteitsnetwerk.

Relevante thema’s

Thema’s die onder andere tijdens Intertraffic op het Connekt paviljoen centraal staan zijn:

1. Digitalisering: Op internationaal niveau zoekt Connekt aansluiting bij diverse Europese initiatieven door Nederlandse expertise en ervaringen in te brengen. Connekt concentreert zich op belangrijke Europese organisaties, zoals DG MOVE en DG CONNECT, en op projecten zoals de European Mobility Data Space. Connekt streeft ernaar om datadeling en digitaliseringsinitiatieven te inspireren, te versnellen en op te schalen door publiek-private samenwerking.

2. CCAM: Connekt verbindt als netwerkorganisatie haar leden om hier gezamenlijk invulling aan de slimme duurzame verstedelijking. Deze raakt sectoren als bouw, energie, ruimtelijke ordening en infra. En dat ten guste van een goed klimaat, sociale verbondenheid, gezondheid, etc. Dat vraagt om een integrale benadering en dus samenwerking.

Het Connekt netwerk

Bezoekers aan het Connekt paviljoen kunnen inzicht in technologieën en duurzame oplossingen van aanwezige leden verwachten, zoals NTM, NDW, Technolution, Goudappel, CROW, Rijkswaterstaat, TNO, Capgemini, BUKO, DITM of leden RHDHV en MRA. Naast het Connekt paviljoen vinden bezoekers aan Intertraffic het Dutch Pavilion, waar vertegenwoordigers van ITS Nationals zijn te vinden.

Het netwerk van Connekt maakt het mogelijk om invloedrijke leden op de beursvloer te ontmoeten, betekenisvolle gesprekken te hebben en nieuwe en waardevolle samenwerkingsmogelijkheden te ontdekken. Als partner van Intertraffic biedt Connekt daarnaast informatieve webinars die dieper ingaan op de Nederlandse mobiliteitssector. Deze webinars zijn in het Engels zodat deze ook toegankelijk zijn voor internationale partners.

Smart Mobility Embassy (SME)

De Smart Mobility Embassy van Connekt benadrukt de connectie tussen Nederland en kansen in het buitenland en andersom door de promotie van Nederlandse mobiliteitsoplossingen. Als internationaal label omarmt de SME de slogan “The Gateway to the World.” De SME streeft samen met Connekt en het ledennetwerk, naar een duurzame toekomst voor mobiliteit, nationaal én internationaal. Haar doel is duidelijk: het verbinden van Connekt-leden wereldwijd en het stimuleren van samenwerking in bestaande mobiliteitsoplossingen en innovaties.

ITS Nationals

Naast de stand van Connekt heeft de ITS Nationals Association (stand 02.308) een prominente plek in de Dutch Area ingenomen. Deze stand wordt vertegenwoordigt door ca. 10 ITS Nationals waarbij zij het gehele ITS Nationals netwerk vertegenwoordigen. Connekt, die ITS Netherlands representeert, is onderdeel van ITS Nationals netwerk en lid van het Coordination Committee. Daarnaast zorgen zij voor verbinding tussen de netwerken en de vertegenwoordiging van de ITS Nationals. 

Enkele deelnemende leden aan het woord

Rijkswaterstaat: “Wij vinden wij het mooi om in gezamenlijkheid te laten zien welke oplossingen we in Nederland  (gaan) inzetten voor het aangaan van de huidige uitdagingen rond verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Juist nu bouwen niet kan, de onderhoudsopgave enorm is en de mobiliteitsbehoefte blijft groeien. Samen met andere Connekt-partners tonen we de hele samenwerkingsketen. Van innovatie-idee tot aan praktijk. Zo inspireren we elkaar en de nationale en internationale bezoekers.”

Goudappel: “Samenwerken is een van de belangrijkste speerpunten van Goudappel. Onze deelname aan de Intertraffic is dan ook een waardevolle manier om de kracht van het Connekt-netwerk te benutten.”

Dutch Day

Op vrijdag 19 april a.s. vindt er een Dutch Day plaats. Tijdens de Dutch Day zullen Nederlandse partijen (in het Nederlands) kennis en expertise delen op het theaterpodium van Intertraffic. Er worden o.a. break-out sessies georganiseerd, er vindt een summit plaats en er worden diverse demonstraties gegeven zowel binnen als buiten bij de RAI. Ook zijn er diverse sprekers vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland en meer.

Registreren

Kom ook naar het Connekt Pavilion, wordt geïnformeerd door onze leden en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de mobiliteit. Registreer je hier GRATIS.