Mede dankzij veel partijen uit het Connektnetwerk is het ITS European Congress Brainport Eindhoven, in de eerste week van juni dit jaar, een succes geworden.  Met een aantal van 3.500 bezoekers afkomstig uit 70 landen overtreft de 2019 editie eerdere aantallen van het ITS European Congress. Ook economisch was het congres bijzonder interessant voor de regio: het leverde organisaties in Zuidoost Brabant maar liefst 2 miljoen euro op. Daarnaast zijn er waardevolle samenwerkingsverbanden en afspraken gemaakt voor het realiseren van de mobiliteit van morgen.

Presentatie van de highlights uit de impactanalyse

De leden van de National Host Committee van het congres hebben een economische impactanalyse laten uitvoeren.  Op hoofdlijnen kunt u deze in onderstaande infographic vinden. Mocht u geïnteresseerd zijn in het complete rapport, dan kunt u dit opvragen via Astrid Zwegers van de gemeente Eindhoven. Ook bent u van harte welkom bij de presentatie van de belangrijkste resultaten uit dit rapport tijdens de Mobiliteitsalliantie op 16 december van 13 – 16 uur bij Connekt in Delft. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich opgeven via deze aanmeldlink.

Fulfilling ITS Promises_spread_NL

Presentatie impactanalyse van ITS European Congress Brainport Eindhoven 4